- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Mađar so: Stanje manjkavog poverenja

Rudolf Mihok se nakon svog smenjivanja sa mesta direktora RTV Panon javnosti obratio pismom, kojeg je među vojvođanskim medijima preneo jedino portal „Vajdašag ma“ u svojoj rubrici namenjenoj čitaocima. „Mađar so“ pismo nije objavio, ali se temom bavio i u dva napisa. Naši čitaoci valjda ni ne slute kakav se pritisak sručio na novinara koji se bavio temom, na vodeće urednike – stoji u komentaru „Mađar so“-a, u kojem autor nastavlja:

Jedna od pomenutih osoba koja je imenovana u Mihokovom pismu – umesto da je iznela svoje mišljenje u vezi sa ovom stvari  – zapretila je tužbom saradniku našeg lista, a nadležni iz Nacionalnog saveta Mađara telefonom je zivkao urednike. Pritisci ove vrste – govorim iz ličnog iskustva – u protekle dve godine još nisu bili karakteristični, ali izgleda da su se kod naših političkih vođa i u pozadini skrivenih sivih eminencija stvari jako otele. Čini im se da sada već  mogu da učine sve, telefonski mogu da izdaju uputstva, mogu da prete i lično mogu da pametuju oko uređivačke politike. Naše javne ustanove tretiraju kao ličnu svojinu.

U vrednovanju Mihokove „mađarsoovske“, docnije „panonske“ direktorske karijere mišljenja su snažno podeljena, ali ono što je očigledno jeste da je sa čela „Panon“-a smenjen na osnovu izmišljenih razloga. Gledano sa profesionalnog stanovišta, jednostavno je potpuno smešno da nekog smenjuju zato što je direktan prenos imao prekide, jer niko, naime, nije doveo u pitanje da je razlog za to bila tehnička pozadina koju je obezbedio Telekom. „Istina je da je do smetnji došlo zbog tehničkih problema, ali to što je prenos doživeo slom rezultat je i toga da je direktor preuzeo rizik da može doći do poznate opasnosti u odnosu na tehniku“ – izjavio je za naš list jedan od osnivača Fonda Panonija, koji je slučajno predsednik Nacionalnog saveta Mađara. Ferenc Žoldoš, „zlatni deoničar“ delegiran od strane nacionalnog saveta, koji je svojim glasanjem protiv mogao da spreči jednu noviju lakrdiju, našem listu je priznao da se sa razlozima suočio tek na sednici, zato na pitanje „Mađar so“-a „nije hteo da se upušta u temu“, ne smatrajući sebe „nadležnim da o celini problema“ govori. Toliko o odgovornom pristupu.
Ildiko Lovaš, jedna među osnivačima Fonda Panonija, slučajno članica Upravne kancelarije NSM-a zadužena za pitanja kulture, odbila je da da bilo kakvu izjavu. Mada prema Mihoku ona stoji u pozadini čitavog slučaja, protiv njega je pokrenula „seriju intriga i podmetanja“, jer je nekog drugog želela da vidi na mestu glavnog urednika, a ne osobu koja trenutno vodi RTV i uz koju je bivši direktor stajao do kraja. „Ukoliko bih ustvrdio da je u toku uobličavanje jednog i dosad SVM-u bliskog medija u partijsko glasilo – u kojem se zapravo odstranjivanje moje ličnosti može posmatrati samo kao uklanjanje jedne manje prepreke – bojim se da ni to ne odgovara punoj zbilji: od podržavaoca postaje propagandista tako što je u svemu tome primoran da sledi hirovita i nepredvidljiva očekivanja i uputstva Ildiko Lovaš“ – piše Mihok u pismu koje se može pročitati na „Vajdašag ma“. Ozbiljna tvrdnja, kojom sličnu tako otvoreno i javno dosad niko nije izgovorio, mada je u mnogima sazrela. A od jednog učesnika javnog života, međutim, bilo bi za očekivati da na optužbe na svoj račun i pitanja koja se postavljaju u vezi sa njegovom ličnošću – odgovori. To smo rekli i onda kada se Livija Barat Tot samovoljno i bez ikakvog obrazloženja povukla sa funkcije u NSM zadužene za informisanje, mada su svi pričali o tome da je, zapravo, morala da ide zbog podrške planiranom dodatku „Mađar so“-a za Potisje, što navodno nije podržavao vrh mađarske partije, jer u lokalnim samoupravama u Potisju DS ima preveliki uticaj.

Stanje manjkavog poverenja  – pisala je i ne tako davno u svom dnevniku MNS-a u „Mađar so“-u Ildiko Lovaš. Imala je pravo, nažalost. Šteta za NSM, koji je ulogom koje se prihvatio u medijskim stvarima bacio senku na postignute rezultate u oblasti obrazovanja, ali, šteta i za SVM, koji svoje markantno i priznanja vredno zastupanje u parlamentu stavlja na kocku antidemokratičnošću, utisnutom u njegove unutrašnje mehanizme odlučivanja.

(Mađar so)

Podelite ovu stranicu!