- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Srbija ostvaruje tek 1/3 BDP-a proseka Evropske unije

Prema relevantnim svetskim istraživanjima, bruto domaći proizvod (BDP) po glavi stanovnika u Bosni i Hercegovini i Albaniji, meren prema paritetu kupovne moći, najniži je u Evropi.

Naime prema istraživanju Agencije za statistiku Turske (TUIK), BDP po glavi stanovnika u Bosni i Hercegovini, meren prema paritetu kupovne moći, 2011. godine je iznosio 30 posto evropskog proseka, kao i u Albaniji, što je najniže u Evropi.

Imajući u vidu činjenicu da je BDP po paritetu kupovne moći jedan od najrelevantnijih indikatora ekonomskog standarda građana, može se zaključiti da su građani BiH i Albanije najsiromašniji u Evropi.

Istraživanje je, međutim, pokazalo trend pada ovog indikatora u slučaju BiH, dok Albanija, za razliku od ranijih godina, beleži rast.

Od ostalih zemalja jugoistočne Evrope, u najboljem položaju je Hrvatska, čiji BDP po glavi stanovnika iznosi 61 posto.

Slede Crna Gora sa 42 posto, pa Makedonija i Srbija sa po 35 posto BDP-a po glavi stanovnika evropskog proseka.

Od ostalih evropskih država, najviši BDP po glavi stanovnika je zabeležen u Luksemburgu, gde iznosi 271 posto evropskog proseka. Slede Norveška sa 186, Švajcarska 157, Holandija 131, Irska 129, kao i Austrija i Švedska 127 posto evropskog proseka.

BDP Slovenije iznosi 84 posto evropskog proseka, a nju slede Slovačka sa 73, Mađarska 66, Turska 52 i Rumunija s 49 posto evropskog proseka. Slovenija, inače, u poslednje vreme beleži pad u pogledu ovog indikatora.

Inače, BDP po paritetu kupovne moći smatra se jednim od najrelevantnijih indikatora bogatstva građana određene države.

Postoje velike razlike u životnom standardu građana među pojedinim zemljama članicama Evropske unije. Tako je standard građana Luksemburga prošle godine bio oko šest puta veći od onog u Bugarskoj i Rumuniji.

(Economy)

 

Podelite ovu stranicu!