- Autonomija - https://www.autonomija.info -

SLAVIŠA LEKIĆ: Vučićev kadiluk

Nepuna dva meseca posle inauguracije i nepuna ?etiri meseca pre nego ?e Prvo osnovno javno tužilaštvo odbaciti krivi?ne prijave novinara napadnutih tokom ustoli?enja Aleksandra Vu?i?a, mudri i dalekovidi predsednik svih gra?ana Srbije nepogrešivo je prejudicirao odluku samostalnog državnog organa ?iji je posao da goni u?inioce krivi?nih dela i drugih kažnjivih dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Gostuju?i na svom omiljenom ruži?astom kanalu, izazvan samo pukom željom da saopšti šta mu volja, predsednik Vu?i? je hladnokrvno opravdao nasilje u danu kad je položio zakletvu. Štaviše, predsednik ne samo da je imao re?i razumevanja za obezbe?enje SNS-a koje je maltretiralo gra?ane i novinare: on ih je gotovo i pohvalio što su „spre?ili masakr i nemire na sve?anosti“:

„I gledam, baš jedva ?ekam da vidim šta ?e i kako ?e da postupe tužioci i svi ostali. Baš da vidim ko ?e da budu batinaši“, zaklju?io je Vu?i?.

Nemam dokaza da je Zagorka Dolovac, republi?ki javni tužilac, ?ula ove re?i. Nemam dokaza ni da je poslušala predsednika Vu?i?a. Ali sve upu?uje da Prvo osnovno javno tužilaštvo nije vršilo svoju funkciju na osnovu Ustava i zakona: postupilo je na osnovu želje/naredbe predsednika Vu?i?a.

Za razliku od vašarske predstave u Palati „Srbija“, gde su slavlje prire?eno u ?ast novog predsednika nadgledale biste rimskih imperatora ro?enih na tlu Srbije, inauguraciju u Domu Narodne skupštine i fešti u Pionirskom parku obezbe?ivali su gladijatori iz li?ne pratnje imperatora koji se u tom trenutku u Parlamentu zaklinjao na Ustavu i Jevan?elju.

Ti suptilni momci su Lidiju Valtner, novinarku Danasa, koja je pokušala da mobilnim telefonom zabeleži gurkanje ispred Skupštine Srbije, bukvalno, sa sve mobilnim – odneli „sa mesta doga?aja“! Na sli?an na?in spre?en je fotoreporter portala Vajs, a novinaru Insajdera je, uz psovke, najavljeno i – hapšenje. Napadnuta je i novinarka portal Espreso. U Terazijskom prolazu, nešto pre toga, uz psovke i izbijanje diktafona iz ruke, izblamirana je novinarka Radio Beograda.

Najve?i deo takozvanih mejnstrim medija, izbegao je da potpuno i objektivno izvesti o incidentima koji se dogodili tokom inauguracije a napadi su postali tema tek nakon što su objavljene fotografije na kojima se jasno vidi kako ljudi u civilu, uz o?iglednu primenu brutalne sile, „udaljavaju“ novinare i gra?ane.

Poslanik vladaju?e stranke Vladimir ?ukanovi? je u autorskom tekstu u dnevniku „Blic“ otvoreno je pozdravio napade na novinare, nazvavši ih provokatorima. Iz institucija javne vlasti, nije bilo osu?uju?ih reakcija ni na ?ukanovi?ev stav, ni na sam napad na novinare. Naprotiv, predsednica Skupštine Srbije Maja Gojkovi? nije prihvatila predlog da se u okviru sednice Odbora za kulturu i informisanje pokrene diskusija o napadima na novinare, a predsednik Srbije je prvom prilikom rekao da nije dobro što su novinari udaljeni, ali i osudio – „provokatore“ me?u njima. ?ak je pokazivao i fotografije na kojima se vidi kako se neki od gra?ana koji su prisustvovali incidentu – opijaju: predsednik se nije izvinio kad je saznao da je sporna fotka „pijanog“ gra?anina napravljena tokom izvo?enja jedne amaterske pozorišne predstave.

Umesto društvene osude a onda i krivi?nog gonjenja „gorila“ koje su primenjivale silu i na novinarima uvežbavali raznorazne borila?ke „zahvate“, usledio je skandalozan „nalaz“ Tužilaštva ?ije re?enice kao da pisao kopirajter koji „so?injava“ saopštenja SNS-a.

Tužilaštvo, dakle, ne samo da je zaklju?ilo da ne postoje osnovi sumnje da je bilo koje lice izvršilo krivi?na dela „ugrožavanje sigurnosti“ ili „nasilni?ko ponašanje“, niti bilo koje drugo krivi?no delo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti ve? smelo operiše i stavom da bi „došlo do mnogo ve?ih incidenata, ‘lin?a’ i težeg telesnog povre?ivanja u?esnika skupa, da ovi novinari, kao i neki gra?ani nisu izvedeni iz mase“ „Pritom su lica koja su u?estvovala u tome ponašala pristojno“, kaže se dalje, „nikome nisu pretili“ i „upu?ivali su molbe da se prestane sa provokacijama“. Mene je, pak, najviše dirnula konstatacija da „ovakvim radnjama prijavljenih nije došlo do zna?ajnijeg ugrožavanja spokojstva gra?ana“.

Dva dana kasnije, ja ‘ladne glave u?itavam tri važne poruke. Jasnu poruku puku: „Ne možete nam ništa!“ Poruku novinarima: „Ako ne želite sebe da dovodite u situaciju da vam se država podsmeva, ne ka?ite se državom i njenim kriminalnim obezbe?enjem“! I signal „obezbe?enju“: „Slede?i put možete i pucati u novinare, ali u noge, radi upozorenja!“

Aleksandar Vu?i? je još ’99. „apelovao“:

„Gospodo novinari, vodite ra?una o svojoj bezbednosti, pa vam se ne?e ništa dogoditi“!

E, baš tu re?enicu je ovom prilikom citirala Zagorka Dolovac, prvi tužilac Vu?i?evog kadiluka!

Bez garancija da nam se ništa ne?e dogoditi.

Nije njen kadiluk!

P.S. Ovaj tekst pisan je dan nakon što je predsednik SNS-a odlu?io da ne?e biti vanrednih parlamentarnih izbora.

Ako ih ne bude!

(Danas)

Podelite ovu stranicu!