Skupština SE usvojila rezoluciju o manjinama u Srbiji

Na zasedanju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope večeras su usvojeni rezoluciujai izveštaj o položaju nacio…

01. okt 2008

Na zasedanju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope večeras su usvojeni rezoluciujai izveštaj o položaju nacionalnih manjina u Vojvodini i položaju rumunske nacionalne manjine u Srbiji. U tim dokumentima se ocenjuje da je Srbija jedna od zemalja sa najizraženijom multietničkom strukturom stanovništva i zato mora da odgovori izazovima, zalažući se za izgradnju društva zasnovanog na različitosti, boreći se protiv netolerancije i diskriminacije. U rezoluciji se navodi da je međunacionalna napetost bile obeležje čitavog regiona u vreme kada je predsednik Srbije bio Slobodan Milošević, ali da toga ima i danas, u različitom stepenu i intezitetu.
Situacija u Vojvodini ocenjuje se kao zadovoljavajuća, uz dodatak da etnički motivisanih incidenata i dalje ima, ali su oni sada mnogo ređi i slabijeg inteziteta. Vlasti u Srbiji pozivaju se da u takvim situacijama reaguju odlučno i protiv organizatora, i protiv izgrednika.
U usvojenoj rezoluciji se Vlada u Beogradu ohrabruje da nastavi unapređivanje propisa o pravima manjina, kao što je to bio slučaj sa setom zakona iz 2002. godine. Dodaje se da je multikulturalni dijalog, uz puno poštovanje različitosti svih, jedini garant dugoročne stabilnosti i mira u regionu. Te napore moraju podržati čitava zajednica, verske ustanove, kao i mediji, promovisanjem tolerancije. Ocenjuje se da bi uloga ombudsmana morala da bude veoma značajna i u tom kontekstu se pozdravlja izbor, kako se navodi, „dugo očekivanog imenovanja ombudsmana Republike Srbije 29. juna 2007. godine“. Vlasti u Srbiji se pozivaju i da preduzmu mere za izgradnju poverenja prema manjinama i da se istovremeno bore protiv eventualnih predrasuda koje postoje u društvu prema pripadnicima manjinskih zajednica.
U izveštaju se izražava zabrinutost zbog razlika među regionima u meri poštovanja manjinskih prava. Tako se ocenjuje da su manjine u istočnoj Srbiji u lošijem položaju od manjina u Vojvodini. Parlamentarna skupština SE u rezoluciji izražava čuđenje zbog postojanja dominatnog uticaja Srpske pravoslavne crkve u odlučivanju o tome koje verske zajednice i crkve će biti zvanično priznate. Takođe se kritikuje nepriznavanje Rumunske pravoslavne crkve, dok se istovremeno ohrabruju propadnici rumunske nacionalne manjine i Vlasi u istočnoj Srbiji da u sopstvenom interesu prevaziđu unutrašnje nesporazume.
Rezolucijom se poziva Komitet ministara SE da, tokom monitoringa poštovanja manjinskih prava u Srbiji, uzme u obzir preporuke srpskim vlastima koje se navode u rezoluciji. Preporučuje se i da Komitet ministara u saradnji sa srpskim vlastima razmotri mogućnost novog programa koji bi trebalo da pomogne i podrži razvoj konkretnih planova za jačanje tolerancije i multikulturalnog dijaloga. U rezoluciji se zaključuje da bi posebno bilo važno izgraditi poverenje pripadnika nacionalnih manjina prema državnim institucijama, i pomoći u borbi protiv predrasuda o manjinama kojih bi moglo biti u pravosuđu. Glasanju je prethodila debata tokom koje su poslanici SE iz Rumunije iznosili stavove da u rezoluciji ne treba da stoje dva naziva za rumunsku manjinu i za Vlahe, insistirajući na tome da je reč o istom, rumunskom narodu.
Predstavnici delegacije Srbije imali su primedbi na takav stav, objasnivsasi to time da se nikome ne može nametnuti da se smatra pripadnikom jedne ili druge nacije.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Aktivisti
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga