Sistematsko nasilje na granicama EU

Organizacija „Lekari bez granica“ je saopštila da je nasilje nad decom i mladima na granicama Evropske unije prema Srbiji postalo uobičajena praksa. Skoro polovina slučajeva odnosi se na bugarske službenike

07. okt 2017

Na granicama Evropske unije prema Srbiji sistematski se vrši nasilje nad decom i mladima od strane grani?nih i policijskih službenika država ?lanica EU, navodi se pored ostalog u izveštaju pod nazivom „Igre nasilja“ koji je objavila organizacija „Lekari bez granica“. Izveštaj dokumentuje medicinske i psihološke podatke kao i izjave žrtava nasilja u prvoj polovini 2017. godine. 92 posto dece i mladih koji su u ovom periodu zbrinuti u mobilnim bolni?kim centrima ove organizacije bili su žrtve nasilja, a kao krivce navode policijske ili grani?ne službenike zemalja ?lanica EU – Bugarske, Ma?arske i Hrvatske.

„Sramota je da zemlje-?lanice EU namerno koriste nasilje da bi zaustavili decu i mlade da zatraže azil u EU. Za njih, koji pokušavaju da napuste Srbiju, nasilje je svakodnevnica“, kaže Stefan Mosen, šef ureda organizacije „Lekari bez granica“ u Srbiji.

Skoro polovina slu?ajeva odnosi se na bugarske službenike. Mobilni medicinski tim u Beogradu dokumentovao je 62 slu?aja namernog nasilja na granicama Srbije sa Ma?arskom, kao i 24 slu?aja na granici sa Hrvatskom. Radi se o udarcima, ujedima pasa i upotrebi biber spreja. Andrea Kontenta, službenik za humanitarne poslove organizacije „Lekari bez granica“ u Srbiji, za DW je izjavio da se ovakvi slu?ajevi ne dešavaju samo u poslednjim mesecima, nego ve? duže od godinu dana.

„Mi smo više puta upozoravali na slu?ajeve nasilja nad izbeglicama. Balkanska ruta je oficijelno zatvorena još u martu 2016. godine i u javnosti se ?esto ta ?injenica ponavlja. Me?utim, to nije ta?no i to mora biti jasno. U poslednjim mjesecima pove?an je broj osoba koje prolaze kroz Srbiju“, kaže Kontenta i dodaje da su ove osobe o?ajne i ne znaju kako ?e izgledati njihova budu?nost – da li ?e sti?i u EU i dobiti azil ili ?e ipak morati nazad.

„Samo zbog toga što o?ajno žele da nastave sa svojim putovanjem prema EU, izbeglice doživljavaju nasilje koje vodi do ozbiljnih fizi?kih i psihi?kih posledica i teraju mlade nazad u ruke krijum?ara“, izjavio je Mosan.

?uvaju se imaginarne linije

Policijske i grani?ne snage koriste razli?ite mere da zaustave ulazak ljudi na podru?je Evropske unije, a jedan od njih je i nasilje. „Mi me?utim nemamo na?ina da verifikujemo te informacije i to nije naš zadatak. Razgovarali smo sa ma?arskim vlastima i one su rekli da je tokom 2016. i 2017. bilo 44 slu?aja pod istragom. Od toga su osu?ena dva policajca. Jedan za prekomernu upotrebu sile, a drugi zbog koriš?enja biber spreja iz neposredne blizine“, objašnjava Kontenta.

„U poslednjih nekoliko godina pove?an je i broj predstavnika bezbednosnih snaga na granicama. Oni bi trebalo da obezbede bolju zaštitu i sprovo?enje nacionalnih i me?unarodnih zakona, ali to se ne doga?a“, objašnjava Kontenta i dodaje da oni samo štite „imaginarne linije“, odnosno granice.

Ova organizacija u Srbiji ima nekoliko mobilnih medicinskih cenatara koji se kre?u duž državne granice i pružaju usluge primarne zdravstvene zaštite, psihološke konsultacije, a najugroženijima i usluge le?enja. Nekoliko hiljada izbeglica je i dalje u Srbiji, a u Gr?koj oko 60.000.

(Aida Salihbegovi?-Softi?, Deutsche Welle)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Podešavanje
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga