SHARE fondacija: Srbija bi mogla da izgubi status zemlje sa slobodnim internetom

"Blokiranje sadržaja na osnovu dopisa državnog organa opasan presedan, posledice po slobodu govora mogu biti dalekosežne"

30. okt 2020

Od 15. oktobra mobilni operator VIP uveo je potpunu blokadu pristupa pojedinim kladioničarskim sajtovima, pozivajući se na odredbe novog Zakona o igrama na sreću koji je proletos stupio na snagu.

Nezvanično se saznaje da je zapravo reč o samostalnom tumačenju normi, koje se nisu menjale u odnosu na stari propis, Uprave za igre na sreću koja je mobilnim operatorima poslala dopis sa spiskom sajtova kojima treba blokirati pristup iz Srbije, saopštila je SHARE fondacija.

Kao i u nekoliko prethodnih pokušaja da se filtrira internet u Srbiji, i sada je reč o neovlašćenom ograničavanju slobodnog internet saobraćaja svim građanima Srbije bez obzira da li igraju igre na sreću ili ne, što je u suprotnosti sa Ustavom i važećim zakonima, precizira se u saopštenju.

Takođe, primena odredbe koja zabranjuje „omogućavanje“ učešća u igrama na sreću, tako da se ona odnosi na provajdere internet usluga, ovakvim proizvoljnim tumačenjem mogla bi da obuhvati i prodavce uređaja, elektrodistribuciju ili banke preko kojih se vrše novčane transakcije.

Analiza SHARE Fondacije pokazala je da je do četvrtka, 29. oktobra VIP bio jedini operator koji filtrira internet u Srbiji.

Na osnovu prava na pristup informacijama od javnog značaja, Upravi za igre na sreću SHARE fondacija poslala je zahtev za uvid u dopis koji je poslat mobilnim operatorima, kao i eventualni spisak sajtova čiju su blokadu neovlašćeno tražili.

“Smatramo da je blokiranje sadržaja na osnovu dopisa državnog organa opasan presedan i da posledice po slobodu govora i otvoren internet u Srbiji mogu biti dalekosežne. Pozivamo sve operatore da poštuju domaće propise te da ne pribegavaju filtriranju, a Upravu za igre na sreću da primenu nadležnog zakona obezbedi na način koji ne krši ustavna prava i slobode svih građana Srbije”, zaključuje se u saopštenju.

Integralni izveštaj dostupan je na sajtu SHARE Fondacije.

Šabić: Filtriranje interneta nije u skladu sa Ustavom

Korisnici internet usluga kod pojedinih provajdera u Srbiji ne mogu da pristupe nekim od sajtova za igre na sreću a advokat Rodoljub Šabić ocenjuje da je to „u suprotnosti sa više odredbi Ustava Srbije i nekoliko relevantnih zakona“.

Pojedini provajderi na ekranu daju obaveštenje kojim blokiranje pristupa opravdavaju pozivanjem na Zakon o igrama na sreću, konkretno na odredbe kojom se zabranjuje „učestvovanje u igrama na sreću koje se priređuju u inostranstvu, a za koje se ulozi plaćaju na teritoriji Republike Srbije“.

Šabić kaže da Ustav (čl. 50 st.3) jemčeći slobodu informisanja i medija predviđa da je u njemu navedeno da „u Republici Srbiji nema cenzure. Nadležni sud može sprečiti širenje informacija i ideja putem sredstava javnog obaveštavanja…“

„Ustav ( čl. 46, stav 2) predviđa da se sloboda izražavanja može ograničiti zakonom „ako je to neophodno radi zaštite prava i ugleda drugih, čuvanja autoriteta i nepristrasnosti suda i zaštite javnog zdravlja, morala demokratskog društva i nacionalne bezbednosti Republike Srbije, što očigledno nije slučaj“, naveo je on.

Šabić je naglasio da „Zakon o javnom informisanju (čl. 4. st. 3. i 5) predviđa da niko ne sme da ograničava slobodan protok informacija naročito zloupotrebom državnih ovlašćenja. O ograničenjima slobode javnog informisanja odlučuje sud, po hitnom postupku“.

„Zakon o elektronskoj trgovini (čl.16 st.1) predviđa da pružаlаc uslugа kојi prеnоsi еlеktrоnskе pоrukе kоје mu је prеdао kоrisnik uslugа, niје оdgоvоrаn zа sаdržај pоslаtе pоrukе i njеnо upućivаnjе, osim аkо niје: inicirао prеnоs; izvršiо оdаbir pоdаtаkа ili dоkumеnаtа kојi sе prеnоsе; izuzео ili izmеniо pоdаtkе u sаdržајu pоrukе ili dоkumеnаtа; оdаbrао primаоcа prеnоsа, što nije slučaj“, naveo je on.

Ovakva praksa je, prema Šabićevoj oceni, u suprotnosti i sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima (čl.10), koja garantuje pravo na slobodu izražavanja, što uključuje „primanje i saopštavanje informacija i ideja bez mešanja javne vlasti i bez obzira na granice“.

Uslovi pod kojima Konvencija dopušta da se ova sloboda može ograničiti su manje više isti kao u našem Ustavu i očigledno nisu ispunjeni, dodao je on.

Ovakva, na prvi pogled „sitna“ i „benigna“ ograničenja „ne treba potcenjivati jer se njima stvaraju presedani na kojima se sutra mogu zasnivati i daleko radikalnija ograničenja pristupa sadržaju interneta“, ocenio je Šabić i dodao da je „principijelno važno da javnost reaguje i insistira da se vlast uzdrži od postupaka koji predstavljaju filtriranje interneta“.

(Danas, Beta)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Lovely Jubbly
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga