Separatizam opstaje samo u našem rečniku

Iako se naši politički akteri redovno pozivaju na zapadnoevropska iskustva kad je reč o procesu regionalizacije, u pr…

07. jun 2009

Grb VojvodineIako se naši politički akteri redovno pozivaju na zapadnoevropska iskustva kad je reč o procesu regionalizacije, u praksi se svaki nagoveštaj formiranja srednjeg nivoa vlasti poslovično etiketira kao uvod u separatizam.
Takvih etiketa, koje se inače najčešće vezuju uz vojvođanske zahteve, nije bio lišen ni zakon o regionalnom razvoju, koji je nakon jednogodišnje javne rasprave Vlada konačno uputila u skupštinsku proceduru, iako se ovaj propis suštinski ne bavi regionalizacijom, već uvodi sedam statističkih regiona zarad lakšeg pristupa fondovima EU.
Naime, položaj autonomija u evropskim državama regulisan je statutom ili zakonom, koji moraju biti u skladu sa ustavom države u čijem su sastavu. Jedino u Švajcarskoj, jednoj od najstarijih konfederacija u Evropi, kantoni svoje obaveze i prava regulišu ustavom, koji garantuje konfederacija. Ova garancija se daje ako u ustavima kantona nema ništa što je suprotno odredbama saveznog ustava.
Ustav Španije predviđa dve vrste autonomiju: autonomija za “istorijske nacije” – Kataloniju, Baskiju i Galiciju, i niži stepen autonomije za ostale regione. Da bi i drugi regioni mogli da ostvare viši stepen autonomije moraju prethodno da prođu dosta složenu proceduru. Autonomije svoja prava i obaveze regulišu statutom. Baskija ima svoj parlament, zastavu, grb, propisuje jezik za službenu upotrebu. U statutu su navedene sve nadležnosti samouprave, unutrašnje izborno zakonodavstvo, lokalna vlada, javna dobra i imovina u svojini autonomne zajednice: šume, šumska i poljoprivredna dobra, vode, zatim socijalno blagostanje, obrazovanje, kultura, zdravstvo, trgovina, prevoz, turizam, sport i drugo. Autonomija ima svoj parlament i svoju vladu. Nadležna je i za organizovanje sudova u Baskiji. Na vrhu sudstva nalazi se Viši sud Baskije, koji ima nadležnost za celu teritoriju autonomne zajednice i predstavlja sud poslednje instance u redovnom sudskom procesu. Za finansiranje svojih nadležnosti Baskija ima sopstveni generalni trezor, dok se odnosi između nje i države Španije u oblasti poreza regulišu tradicionalnim sistemom ekonomskih sporazuma i konvencija.
Italija je podeljena na regione, pokrajine i komune, u koje su uključeni gradovi, urbane i ruralne oblasti. Regioni su konstituisani kao autonomne teritorijalne zajednice sa sopstvenim nadležnostima i funkcijama usklađenim sa principima Ustava. Posebni oblici i uslovi autonomije, u skladu sa specijalnim statusima prihvaćenim od Ustavnog prava, dodeljeni su Siciliji, Sardiniji, Trentinu – Alto Adiđe, Friuli – Venecija Đulija i Vale d’ Aosta. Regioni imaju pravo da donose zakone o organizaciji regionalnih kancelarija i administrativnih tela, gradskoj granici, urbanoj i ruralnoj policiji, urbanizmu, obrazovanju, kulturi, turizmu, saobraćaju, lovu, poljoprivredi i drugom. Regioni imaju finansijsku autonomiju, propisanu zakonom Republike Italije. Regionima su takođe propisani porezi i kvote poreza Ministarstva finansija, na osnovu njihovih normalnih funkcija.
Autonomne provincije Trento i Južni Tirol, po italijanskom Ustavu, uživaju tri vrste kompetencija: primarne, odnosno zakonodavne, sekundarne, koje dele sa centralnom vladom, i tercijarne, koje omogućavaju provinciji da daje dopune ili utiče na konkretne oblike zakona koje donosi italijanski parlament. Južni Tirol raspolaže primarnim kompetencijama za većinu pitanja iz ekonomske, političke i kulturne sfere, dok se sekundarne kompetencije odnose na trgovinu, zanatstvo, urbani razvoj, zdravstvo, osnovno i srednje obrazovanje. O odbrani, poštanskim i telegrafskim uslugama, pravnom i poreskom sistemu i spoljnoj politici Južni Tirol ima tercijarne kompetencije, to jest može samo da dopuni ili konkretizuje sprovođenje zakona koje donosi državni parlament. Južni Tirol ima pravo da zadrži 90 odsto poreza sa svoje teritorije. Drugi njen izvor prihoda su dotacije iz državnog budžeta, koje su tri puta veće nego za ostale provincije. Svoje obaveze i nadležnosti Južni Tirol je odredio Statutom o autonomnom statusu, u kojem su razrađena prava i nadležnosti u svim delovima provincije.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Razbibriga
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga