- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Šemjen: Novi državljani će moći da glasaju u Mađarskoj

Zamenik premijera Mađarske Žolt Šemjen izjavio je da će novi državljani Mađarske iz susednih zemalja imati pravo glasa.

„Vama pripada pravo glasa. Oni državljani, koji nemaju mađarsku adresu stanovanja, dobiće pismo kojim treba da se izjasne da li žele da glasaju ili ne, i time će biti registrovani kao mađarski birači“, rekao je Šemjen prilikom posete Subotici.

Objasnio je da će oni birači koji se odluče da glasaju nakon toga dobiti koverat u kojem će biti glasački listić i koji samo treba poslati nazad i time su glasali.

„Davanje državljanstva i repatrijacija su potpuni samo ukoliko nema državljana A i B kategorije“, naveo je Šemjen i dodao da je to moguće izbeći mađarskim pasošem i davanjem prava glasa.

Zamenik mađarskog premijera je rekao i da je za mađarsku vladu od izuzetne važnosti da prekogranične Mađare predstavljaju mađarske političke partije na etničkoj osnovi.

„Mešovite stranke i učešće u strankama većinskih nacija jača asimilaciju“, ocenio je Šemjen.

On je rekao da će Mađarska sledeće godine imati pola miliona novih državljana, koji su ostvarili pravo na državljanstvo te države.

Mađarska je u maju 2012. godine usvojila Zakon o dvojnom državljanstvu, koji omogućava Mađarima iz susednih država dobijanje dvojnog državljanstva.

Šemjen je na svečanosti obeležavanja 100. godišnjice Gradske kuće u Subotici rekao da Mađarska podržava ulazak Srbije u Evropsku uniju, ali je dodao da je prevashodni cilj te zemlje briga o položaju vojvođanskih Mađara.

Šemjen je u Suboticu došao na poziv Nacionalnog saveta Mađara.

(Magyar Szo/Beta)

Podelite ovu stranicu!