- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Šabić: Stanje zaštite podataka u Srbiji zabrinjavajuće

Poverenik za informacije od javnog zna?aja i zaštitu podataka o li?nosti Rodoljub Šabi? izjavio je danas da je normativni okvir koji se odnosi na zaštitu podatka u Srbiji neadekvatan i da je izvor niza problema.

Srbija još nije dostigla ni one standarde koje Evropa sada napušta, rekao je Šabi?.

„Srbija je daleko ispod tog nivoa, zabrinjavaju?e daleko ispod onoga i što je proklamovano našim Ustavom“, rekao je Šabi? na skupu „Primena opšte uredbe o zaštiti podataka“ u organizaciji Društva za informatiku.

Šabi? je naveo da se u Srbiji prema rokovima za donošenje normativnog okvira odnosi kao da su nebitni.

Tako su mediji ju?e objavili da je gotov nacrt novog Zakona o zaštiti podataka o li?nosti, ali Šabi? kaže da ga niko nije video ili ne zna nekoga ko ga je video.

Ministarka pravde Srbije Nela Kuburovi? je ju?e izjavila da je radna grupa završila izradu nacrta novog Zakona o zaštiti podataka o li?nosti i dodala da je rok za po?etak njegove primene maj idu?e godine.

Poverenik je danas podsetio na slu?aj kada je u emisiji pokazivan zdravstveni dosije jednog politi?kog oponenta vlasti, uz prisustvo ministra i direktora ustanove, ali se to završilo samo opomenom.

„Možete li zamisliti kolika bi kazna za tako nešto bilo da imamo ure?ene zakone, ne bi se sve završilo na opomeni nego sa kaznom od nekliko stotina hiljada evra“, rekao je Šabi?.

Predstavnica nevladine organizacije „Partneri za demokratske promene“ Ana Toski? ocenila je da Srbija nije spremna za primenu opšte uredbe o zaštiti podataka, da uskla?ivanje propisa kasni, i da kada bude novog zakona to ne?e biti dovoljno jer je Srbija propustila uskla?ivanje, debatu, lobiranje što se u EU radi godinama pre promene propisa.

Predstavnik Fondacije Šer Danilo Krivokapi? je ocenio da bi za Srbiju bilo najbolje da standarde prilagodi zahtevima EU u zakondodavstvu, vladavini prava i ljudskim pravima.

„To je jako podignuta letvica, ali je mnogo niža u odnosu na to šta se o?ekuje od Srbije na putu pristupanja EU“, rekao je on.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!