- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Revizija i restauracija

U „Sremskim novinama“, krajem avgusta i početkom septembra, objavljene su reportaže „Mrtvi niste…“ i „Zavet smo svoj otadžbini dali“ u kojima se veličaju „Zbor“ Dimitrija Ljotića i pripadnici njegove oružane formacije – Srpskog dobrovoljačkog korpusa. Savremenim čitaocima nudi se predstava o ljotićevcima kao borcima za uzvišene ideale (iz razumljivih razloga, ne pominje se koje) i tvrdnja da su pojedini pripadnici Srpskog dobrovoljačkog korpusa, posle Drugog svetskog rata, robijali „ni krivi, ni dužni“.

Na taj način naneta je ljaga Sremu koji je umeo da prepozna šta je fašizam i imao hrabrosti da mu se u Drugom svetskom ratu masovno suprotstavi. U toj borbi učestvovali su gotovo svi, od najmlađih do najstarijih, pri čemu su se mnogi, i deca i žene, a ne samo oni za koje je uobičajeno da vojuju, uzdigli u heroje ravne onim iz antičkih vremena. Posebno je oskrnavljena uspomena na narodnog heroja Dušana Vukasovića Diogena i na velike žrtve njegovog Petrovčića u antifašističkoj borbi.

Smatramo da naročito mlađim generacijama treba predočiti stvarne činjenice među kojima i sledeće:

– Jugoslovenski narodni pokret „Zbor“ osnovan je početkom 1935. godine spajanjem nekoliko profašističkih organizacija i grupa. Najaktivniju ulogu imao je Dimitrije Ljotić. „Zbor“ je privukao i deo pravoslavnog sveštenstva, pa i tadašnjeg vladiku žičkog Nikolaja Velimirovića. „Zboraši“ su oponašali naciste, pozdravljali dizanjem desne ruke, na plakatima štampali krstove slične kukastim. Isticali su da žele da stvore „novi poredak“ i obećavali da će preneti nacističke ideje i „obogatiti ih religioznošću“ i „domaćim osobenostima“. Na domaćem terenu nisu predstavljali snagu sposobnu za parlamentarnu borbu, ali je nemačka nacistička agentura u „Zboru“ brzo uočila saveznika i našla načina da mu pruža finansijsku i drugu podršku.

– U vreme nacifašističke okupacije Jugoslavije, „Zbor“ prelazi u službu okupatora. Ljotićevci učestvuju u Nedićevoj vladi i formiraju svoju oružanu formaciju – Srpski dobrovoljački korpus koji je januara 1943. potčinjen nacističkim SS snagama. U tajnom dokumentu upućenom komandantu Jugoistoka, tadašnji nemački zapovednik Srbije piše: „Svrha Srpskog dobrovoljačkog korpusa je iskorišćavanje onih snaga srpskog naroda koje u ideološkom smislu stoje najbliže nacionalsocijalizmu i koje isceljenje Srbije vide u zajedničkom putu s Nemačkom“.

– Za uvid u ljotićevske poglede ilustrativna su i mnoga kazivanja Nikolaja Velimirovića koga je Srpska pravoslavna crkva proglasila za sveca. Tokom predavanja u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu 1935. on je, pored ostalog, rekao: „Mora se odati priznanje sadašnjem nemačkom Vođi, koji je kao prost zanatlija i čovek iz naroda uvideo da je nacionalizam bez vere jedna anomalija, jedan hladan i nesiguran mehanizam. I evo, u 20. veku on je došao na ideju Svetoga Save, i kao laik poduzeo je u svom narodu onaj najvažniji posao, koji priliči jedino svetitelju, geniju i heroju.“ A u „Poruci srpskom narodu kroz tamnički prozor“ Nikolaj piše: „Evropa ništa ne zna osim onog što joj Židov pruža kao znanje. Ona ništa ne veruje osim onog što joj Židov zapoveda da veruje. I ona ne ume ništa da ceni kao vrednost dok joj Židovi ne postave svoj kantar za meru vrednosti… Sva moderna gesla evropska sastavili su Židi, koji su Hrista razapeli: i demokratiju, i štrajkove, i socijalizam, i ateizam, i toleranciju svih vera, i pacifizam, i sveopštu revoluciju, i kapitalizam, i komunizam. Sve su to izumi Židova, odnosno oca njihovog đavola…“

Afirmativni napisi o ljotićevcima koji su se, do poslednjeg dana Drugog svetskog rata, sa oružjem u ruci na strani nacista borili borili za nacifašistički „novi poredak“, upozorava da pritajeni nacifašisti traže priliku da na različite načine izađu na javnu scenu. Zbog toga što postoji aktuelna opasnost od neonacifašizma u našoj sredini, neohodna je i danas aktivna antifašistička borba – smatra Savez antifašista Srbije pa i njegova Gradska organizacija u Sremskoj Mitrovici. Svi smo društveno odgovorni da prepoznajemo takve pojave ne samo u daljoj prošlosti i kod drugih nego i u našoj neposrednoj prošlosti i sadašnjosti. To je prvi preduslov da nam veliko zlo opet ne zakuca na vrata.

(Pismo koje je Savez antifašista Srbije, Gradska organizacija u Sremskoj Mitrovici, uputio redakciji „Sremskih novina“, povodom skandaloznih, afirmativnih tekstova, objavljenih u ovom nedeljniku, o ljotićevcima i pripadnicima Ljotićeve oružane formacije – Srpskog dobrovoljačkog korpusa. „Sremske novine“ nisu objavile ovaj tekst.)

Podelite ovu stranicu!