Remed za Autonomiju: Mural može da promeni svet

Intervju: Gijom Albi Remed, ponovo u Novom Sadu

15. sep 2017

Francuski muralista Gijom Albi Remed poznat je širom sveta, a na desetine njegovih dela nalaze se od Južnoafri?ke republike, Norveške, Španije, Ukrajine, pa sve do Australije. Njegov mural „Jedina istina“ osam godina je krasio zid u srcu Novog Sada, da bi netragom nestao u martu ove godine. To je izazvalo negodovanje u javnosti i uli?ne proteste, a Remedovo ime, koje se do tada vezivalo samo za umetnost, dobilo je i drugi kontekst – kontekst pobune i samoorganizovanja gra?ana zbog otimanja umetni?kog dela koje im je pripadalo.

Sreli smo se u Kulturnom centru LAB, ?iji zid ?e nakon ovog vikenda krasiti novo Remedovo delo. Miran, tih i nenametljiv ?ovek, gotovo je potpuna suprotnost njegovim radovima koji zra?e ogromnom energijom, živopisnim bojama i eksplozivnim idejama. Pokazuje nekoliko skica, me?u kojima i par direktnih referenci na prethodni mural, poput obezglavljenih dvoglavih bi?a koja, ovoga puta, gube bitku. Tu je i jedna sa mnoštvom razli?itih cvetova koji iz zajedni?ke stabljike rastu na razli?ite strane, simbolišu?i tako Novi Sad, njegovu razli?itost i multukulturalnost. Najviše šanse za naslednika “Jedine istine” ima natpis koji bi uradio stilizovanim ?irili?nim slovima. Nakon razgovora ispostavlja se da je dobio još nekoliko ideja, pa da do poslednjeg sekunda ni sam nije siguran koja ?e se na?i na zidu.

Kaže da ne želi da se osvr?e i da ?e novi mural biti nastavak pri?e, ali ne kao odgovor na uništenje, ve? kao novi po?etak.

– ?ak iako to ne želim, bi?e odgovor, odnosno slede?i korak. Ne smeta mi što zidovi nestaju, ponosan sam i sre?an kad vidim da ljudi reaguju, zbližavaju se i kada postoji zajedništvo. Dobra je stvar što su se okupili ljudi sli?nih perspektiva, vizija i potencijala i sjajno je što su zahvaljuju?i brisanju murala shvatili ko su i šta mogu da urade. Da ih mural okupi, natera da razmene ideje i shvate šta sve pojedinac može da uradi.

Novi mural, dakle, ne?e biti kritika ve? pružena ruka?

– Nikada nemam nameru da kritikujem. Samo želim da pozovem ljude da tragaju za sopstvenom istinom, da vide šta mogu da urade sa svojim životom i kako mogu da ga dele. To je glavna ideja mog rada. Imam sre?u da putujem, vidim život iz toliko razli?itih perspektiva i uo?im mnoge sli?nosti. Mislim da svi mogu da pokušaju da budu slobodni, bez obzira na kontekst. Nisam ovde da kažem ovo je loše ili ovo je dobro ili pazite se ovoga…

Nisi propovednik?

– Ne. Ja sam samo slobodan ?ovek. Ili makar to pokušavam da budem. Mislim da svi treba da probaju isto.

Šta o?ekuješ od novog murala?

– Od murala o?ekujem da neko, ko ne zna ništa o tome, neki stranac, kao i neko ko je ispratio sve što se dešavalo sa prethodnim muralom, ali i slu?ajni prolaznik, budu iznena?eni i vide kako su moje re?i i rad jednostavni. I da shvate da i oni mogu da urade nešto tako. I da se, na kraju, izbore za malo sre?e i otkriju svoju istinu. To je naivno verovanje da svi možemo biti kreativci, a ne samo konzumenti.

Remed foto Dalibor Stupar

Remed u razgovoru sa našim novinarom Daliborom Stuparom

„Jedina istina“ je bila razli?ita od ve?ine tvojih murala. Da li te je to Novi Sad inspirisao da probaš nešto drugo? Šta se dogodilo?

– Stvarno ne znam. Uvek želim da prvo slikam za sebe. Želim i da slika bude primerena kontekstu, pa da i drugi ljudi mogu da je osete, da ne budem sebi?an. Ali vrlo retko želim da budem politi?an. Možda se nešto dogodilo te 2009. godine. Možda sam bio opsednut ne?im što sam video. Mediji uglavnom pokazuju samo loše stvari u životu i pokušavaju da nam nametnu strah. Stalno nas ube?uju u opasnosti koje vrebaju, traže da budemo oprezni podsti?u?i istovremeno naše strahove. Ali to apsolutno nije istina.

Tako?e, u to vreme sam razmatrao dvojakost. Crtao sam ptice sa dve glave. Ali to je više bila predstava mene i reprezentovala je želju za proširenjem sebe, svoje svesnosti i delanja. Dvojakost kao strah od smrti i ekstaza kreativnog potencijala. Igrao sam se s tim, otkrivao ko sam. Jer, sve je dvojako.

Sanjam da ?e ljudi jednom biti dovoljno mudri da im ne trebaju pravila. Da ne?e biti frustrirani, da ?e podržavati jedni druge kroz kreativnost. Verujem da svi imaju nekakve veštine i da mogu da budu kreativni, iako to nužno ne moraju da budu korisne veštine. Jer, možemo da radimo ni za šta…

Za opšte dobro?

– Da. I, možda je Srbija u mom umu mesto tenzije i odli?an primer onoga što se dešava u svetu. Mesto gde su svi živeli zajedno, sa druga?ijim pogledima, druga?ijim religijama, druga?ijim o?ekivanjima. I onda je  neko rekao – Dosta! Razli?ite ste, shvatite da ste razli?iti i poubijajte se…

I oslobodite prostor..

– Da. Ali to se, na žalost, dešava i na mnogim drugim mestima na svetu. Mural koji sam uradio u Beogradu, „La Santa de Beograd“, tako?e je dualan iako nije politi?ki. To je devica sa ?istim svetlim profilom, ali i tamnim profilom. Crnim. Ona pušta civlilizaciju da raste, ali je na kraju uništi.

Stalno želim da pokažem da je ?ovek mogo više od stanovnika neke države. Ne treba obuzdavati svoju maštu zbog fizi?kih limita i ograni?enja svoje teritorije. Mašta ide veoma daleko, a onda, zahvaljuju?i njoj mnogo ste bliži tome da ona postane stvarnost. To je nešto u šta zaista verujem. I ne znam, možda sam veoma sre?an u svom životu, pa želim da i svi drugi budu sre?ni. Da radim i mislim, a ne da se žalim. Da posadim seme.

Nikada cenzurisan

mural novi sadKomentarišu?i proletošnji doga?aj u Novom Sadu i nestanak svog murala, Remed kaže da je jedan njegov mural nestao i u Kijevu. Me?utim, kako dodaje, to se nije dogodilo iz politi?kih razloga ili cenzure, ve? zbog toga što je na parceli ispred izgra?ena zgrada zbog koje je nestao ?itav zid, uklju?uju?i i mural.

–Vreme te?e i mnoge stvari se doga?aju zidovima. Oni nestaju, murali nestaju, to je normalno. Iako sada nije kao nekad i crtanje murala podrazumeva ozbiljnu logistiku i novac, oduvek sam shvatao da, ako slikam na ulici, slika može da nestane.

Ali, jedno je kada se sruši zgrada, a sasvim drugo je cenzura?

– Novi Sad je jedinstven slu?aj. Nijedan od mojih radova nikada nije bio cenzurisan i u Novom Sadu se prvi put dogodilo da je slika bila uznemiruju?a za neke ljude.

Po svemu što si rekao, izgleda kao da je postati umetnik, muralista, bio jedini izbor za tebe? Jedini i pravi na?in da se izraziš.

– Ne znam. Veoma sam se bojao budu?nosti. Nisam uvi?ao model koji bi mi odgovarao. Veoma sam se plašio da ne postanem rob ili robot, da ostarim bez da makar pokušam da shvatim. Sre?om, sreo sam neke umetnike, ljude koji su posvetili svoje živote kreativnosti i sopstvenom izražavanju, otkrivanju sveta… Sa 18, 19 ili možda 20 godina sam shvatio da postoje ljudi koji rade takve stvari i izabrao sam da i ja budem takav.

Sre?an si izborom?

– Veoma sam sre?an. Ponekad skoro ose?am krivicu zbog te sre?e. Kao i svi ljudi, i ja sam u životu bio veoma tužan, depresivan, sre?an, ali sam uvek bio zahvalan. Mogu?e je da živiš za nešto, da ose?aš, da se hraniš nepreglednim perspektivama i neograni?enom ljubavlju. Strah ?e uvek biti tu, sumnja ?e uvek biti tu…

Remed mural Johanesburg

Remedov mural u Johanesburgu (foto: Flickr, remed_art)

Pa treba probati nešto drugo?  Nešto lepo, za promenu?

– Tako je. Mogu?e je biti živ. Priroda je svemogu?a, a i mi smo priroda, iako to zaboravljamo. I mi smo  mo?ni kao i priroda i moramo da prona?emo pravi na?in da koristimo sopstvenu energiju.

Nestanak tvog murala iznedrio je organizaciju „Chain Reaction“ zahvaljuju?i kojoj je Novi Sad ve? dobio tri murala. Da li si ih video i kako ti se ?ine?

– Izgledaju kao nada. Izgledaju kao kreativnost, kao mogu?nost. Izgledaju kao život… Pojedinac može – to je vrlo jednostavna filozofija. Pojedinac može posti?i stvari u životu, bez obzira da li je re? o materijalnom ili ne. Ta filozofija je most izme?u misli i realnosti, a umetnost je dobar na?in da se to iskaže. Kao i ples, muzika, pozorište…  Uvek ?e biti ljudi koji tragaju da prona?u smisao u tome šta zna?i biti živ. A imate sav prostor da to prona?ete.

Ho?eš da kažeš da mural može da promeni svet? Ili makar komšiluk u kom se nalazi?

– Može. Isto kao i pesma ili re? stranca koji ti nešto kaže na ulici, u baru ili crkvi. Mural je mali detalj, kao pesma ptice. Možda je to naivno, ali da, mislim da može.

Dalibor Stupar (naslovna fotografija: KC Lab)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Lovac
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga