- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Razvojna banka: Zlonamerno poistovećivanje sa Agrobankom

Razvojna banka Vojvodine saopštila je danas da je svako poređenje te banke sa Agrobankom „zlonamerno i verovatno politički motivisano“.

Razvojna banka je u saopštenju za javnost navela da je u toku „dezinformisanje javnosti i klijenata“, koje neće doprineti ni bankarskom sistemu Srbije, ni privredi.

„Problemi Razvojne banke Vojvodine vezani su isključivo za poslovanje Metals banke, a plan konsolidacije poslovanja koji se sprovodi daje dobre rezultate i postoje dobri pokazatelji mogućnosti pozitivnog poslovanja“, piše u saopštenju.

Dodaje se da je država, preuzimajući Metals banku, spasila više od 50.000 radnih mesta i preko 3.400 preduzeća i kao većinski vlasnik učestvuje i dalje u tom procesu.

„Postavlja se pitanje kome je u interesu da taj proces ugrozi, pritom nanoseći nepopravljivu štetu i svim drugim bankama“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je procenat naplativosti kredita Razvojne banke trenutno u srpskom proseku, ali svesno preuzet portfolio Metals banke ukupni NPL čini značajno većim i ocenjuje da je „zanimljivo“ da analitičari ne analiziraju pomake koje je Razvojna banka učinila u uslovima objektivno najveće globalne krize.

„Da Razvojna banka ima nešto da krije, kao što su politički instruisani krediti, sigurno ne bi istupala i otvoreno govorila o realnim rezultatima poslovanja, isto kao što ne bi bila otvorena u saradnji sa Narodnom bankom Srbije, koju u celom postupku vidi kao partnera jer NBS jeste učestvovala u donošenju odluke o preuzimanju i dokapitalizaciji, i permanentno je imala uvid u stanje“, piše u saopštenju za javnost Razvojne banke Vojvodine.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!