Ratko Božović: Opozicija da ne ide na izbore pod ovim uslovima

"Danas su na vlasti oni koji su morali da odu sa istorijske scene"

12. nov 2017

Opozicija ne bi trebalo da ide na izbore pod uslovima kakvi su bili na prethodnim izborima, jer je to nepravedna igra, izgubljena pre nego što se i odigrala, izjavio je FoNetu sociolog Ratko Božovi?, povodom najave predsednika Srbije Aleksandra Vu?i?a da ?e SNS narednih dana odlu?ivati o vanrednim parlamentarnim izborima.

Božovi? veruje da ?e se Vu?i?, „da bi osigurao pobedu“, odlu?iti za vanredne parlamentarne izbore, koji bi bili održani istovremeno sa redovnim izborima za Skupštinu Beograda, jer smatra da „Beograd nije siguran“.

Prema njegovim re?ima, „svet koji živi u Beogradu nema isto mišljenje kao onaj izvan Beograda“.

Ocenio je da je cilj da se „predizborno uspostavi najbolji od svih mogu?ih svetova i najvažnija li?nost u istoriji“, a zapravo se radi o „samohvali i lažomaniji“ i o sebi, i o svom uspehu.

Obrazlažu?i stav da „opozicija ne bi trebalo da u?estvuje na izborima pod uslovima kakvi su bili na prethodnim“, Božovi? kaže da su „izbori za predsednika Republike bili apsolutno nepravedni, pre svega sa stanovišta medijske sfere“.

„Mediji su imali samo aplauz za vode?u stanku i za vode?eg protagonistu. Jedan aplauz upu?en vo?i na jednoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom trajao je duže nego svekoliko prisustvo opozicionih kandidata“, predo?io je Božovi?.

Uz ocenu da je re? o „apsurdu i da sve deluje kao negativna utopija“, Božovi? je, govore?i o eventualnim koalicijama opozicije, podsetio da je SNS svojevremeno napravio „sva mogu?a savezništva da bi pobedio“ i da to nije bilo sporno, ali „da im je danas sporna opozicija koja najavljuje saradnju“.

Upitan o odnosu Evropske unije prema medijima u Srbiji, ali i pozivu Grupe za slobodu medija, koja je na regionalnoj medijskoj konferenciji u Tirani poru?ila Uniji „da u?ini više“, Božovi? je rekao da se slaže sa Grupom i da je njegov utisak da „EU ne ?ini dovoljno, iako znaju da je ovde golemi medijski mrak“.

„Na neki na?in kao da su to prevideli i kao da nisu hteli da vide, ali ne verujem ni da ?e se u budu?nosti mnogo mešati u tu stvar, jer za medije nisu do kraja ni istinski zainteresovani“, smatra Božovi?.

„?ini mi se da stanje u medijima nikada nije bilo ovako žalobno i žalosno, nikada nije bilo ovako otrovano“, ukazao je Božovi? i ocenio da su „mediji suštinski jedan zmijarnik u kome ne smeš da se pojaviš, a ako se pojaviš, onda možeš o?ekivati otrov“.

Prema njegovim re?ima, nisu svi mediji u pomr?ini, jer „neki rade za vlast i, zahvaljuju?i rijaliti formatima, imaju masovnu podršku u auditorijumu“.

„Gledaoci vezani za te formate su naj?eš?e i glasa?i SNS-a“, rekao je Božovi? i uo?io da „?ovek koji odlu?uje o svemu naj?eš?e i gostuje na tim visoko prihva?enim medijima, baš zbog tih formata“.

Na pitanje da li je situacija u Srbiji, gde jedna osoba odlu?uje o „svemu“, uzrok ili posledica, on je odgovorio da je re? o uzajamnosti i da ovde postoje pojmovi dugog trajanja, a da je jedan od njih „autoritarni mentalitet i podani?ko društvo ili podanici“.

„One koji nisu podanici i koji misle druga?ije, teško je voditi i zavoditi i, dabome, atsmofera je u znaku nedostatka kriti?kog javnog mnenja, ali i jedne populisti?ke stihije, koja dolazi sa vo?om i sa vo?enjem te vrste“, stav je Božovi?a.

On je konstatovao „da se ide u pravcu jedne linije, ‘jednote’ i da sve ima formu jednopartijskog sistema“.

Podse?aju?i na gra?anske proteste 1996. godine protiv izborne kra?e, Božovi? kaže da je tada imao utisak da „podanici idu u istoriju i da ustupaju mesto gra?anima“, ali smatra da sada „ovde nema gra?ana koji bi glasali na osnovu logike i opredeljenja gra?ana“.

„Ovde imamo specifi?ne stran?are koji deluju kao vojni?ki red i redosled, idu za vo?om koji je njihov superego, njihova supervizija, koji odlu?uje umesto njih, bivaju?i sveprisutan na svojim televizijama pomo?u kojih i osvaja izbore u Srbiji“, tvrdi Božovi?.

Prema njegovoj oceni, „misle?i ljudi, sa svojom razli?itoš?u, nemaju gde da se pojave, na jednoj strani, a na drugoj, i ako se pojave, bi?e provu?eni kroz blato tabloida“.

Napominju?i da su kriti?ki orijentisani ljudi rezignirani, jer su izneverene promene iz 2000. godine, Božovi? je ocenio da su „danas na vlasti oni koji su morali da odu sa istorijske scene“.

Upravo oni sada suštinski lustriraju one od kojih se o?ekivalo da 2000. sprovedu lustraciju a nisu, rekao je Božovi?, koji je, analiziraju?i karakter aktuelne vlasti, ocenio da je „teška dimenzija vlasti samovolja vo?e“.

„Ta samovolja“, prema Božovi?evom stavu, „postaje subjekt koji vodi samog vo?u, koji se pretvara u objekat svoje sopstvene samovolje, slavoljublja i pohlepe za vlaš?u“.

Upitan da li dijalog vlasti i opozicije na bilo koju temu ima osnova za uspeh, on je odgovorio negativno i postavio retori?ka pitanja „zašto na razgovor da ide neko ko ‘ne zna ništa’, ko ‘nije adekvatan’ za mogu?u komunikaciju i za mogu?u promenu i dijalog, i zašto onaj ko o svemu odlu?uje ne kaže šta on ho?e?“

Na konstataciju da aktuelna situacija u Srbiji nije prva i mnogo druga?ija od nekih u prošlosti, Božovi? je saglasan da „nije“, ali konstatuje „da se nama dešava neverovatna, iracionalna istorija“.

Sada je „drama izoštrenija i u toj drami se dešava samo jedna drama, u kojoj nema alternative, jer je napravljeno da je nema“, smatra Božovi?.

„?ak je i u vreme Miloševi?a bilo alternative, medija i ideja koji su davali nadu da ?emo postati svet“, dok danas „svet podržava Vu?i?a, jer ?e Vu?i? ponešto da u?ini svetu, da uradi nešto što svet od njega o?ekuje“, objasnio je Božovi? i zaklju?io da je u tome „?itava ova naša dramaturgija“.

(FoNet) 

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Setva
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga