- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Radoš Ljušić sam sebi isplatio 1,8 miliona dinara honorara

Bivši direktor Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Radoš Ljušić, tokom svog mandata je i sebi kao autoru isplaćivao honorare, što Zakon o udžbenicima i nastavnim sredstvima eksplicitno zabranjuje.

Ovako je zaradio najmanje milion i osamsto hiljada dinara, a honorari koji su mu bili isplaćivani su višestruko premašivali unutrašnje propise Zavoda i honorare drugih autora.

Dokumentacija do koje je došao Centar za istraživačko novinarstvo (CINS) pokazuje da se Radoš Ljušić u isto vreme nalazio na mestu direktora Zavoda, a takođe je i primao novac od iste institucije kao autor udžbenika, što je protivno Zakonu o udžbenicima i nastavnim sredstvima. Ovaj Zakon u članu 8. zabranjuje licima zaposlenim u Zavodu da ujedno budu i autori udžbenika.

Kršeći ovaj član Zakona, Ljušić je, prema podacima do kojih je došao CINS, zaradio 1.872.923 dinara u periodu od 2004. do 2007. godine kao autor udžbenika istorije za sedmi razred. Ljušić je primao honorare i tokom 2008. godine, a pored istorije on je tokom svog mandata bio autor i drugih knjiga.

Ljušić kaže da je prve ugovore sa Zavodom sklopio kada još nije bio zaposlen, a da su kasnije ti ugovori bili obnavljani, jer su se njegove knjige doštampavale i nije bilo drugog autora za istoriju za 7. razred osnovne škole: „Po tom zakonu koji vi imate ima najmanje deset ljudi u Zavodu koji su pre mene štampali udžbenike u okviru Zavoda za udžbenike. Nisam ja prvi, nisam ni jedini!“, pravda se Ljušić.

Honorari koji su Ljušiću isplaćivani, dok je bio na čelu Zavoda, su skoro 10 puta premašivali one koji su propisani Zavodovim cenovnikom. Taj cenovnik propisuje da se autoru udžbenika koji se koristi u višem razredu osnovne škole na dva časa nedeljno, kakva je Ljušićeva istorija, isplati godišnje 66 hiljada dinara i po jedan dinar od svakog prodatog primerka.

Međutim, Ljušić je, u 2006. godini, kao autor istorije za 7. razred od Zavoda dobio preko 580 hiljada dinara, što je skoro 10 puta više od cenovnikom propisanog honorara. Te godine je dobio i blizu 200 hiljada dinara kao autor Čitanke za istoriju za 7. razred.

Poređenja radi, u istoj godini je Radetu Mihaljčiću, autoru istorije za 6. razred honorar uvećan za 50 odsto zbog izuzetnog kvaliteta knjige, pa mu je isplaćeno svega 127 hiljada dinara.

(CINS)

Podelite ovu stranicu!