PSG: Uvažavanje ljudskih prava – garancija slobode

LGBT osobe su često žrtve zločina iz mržnje i govora mržnje

17. sep 2017

Pokret slobodnih gra?ana (PSG) danas je povodom Nedelje ponosa i Parade ponosa u Beogradu saopštio da ljudska prava ne smeju da zavise od toga da li ?e Srbija biti u EU, ve? njihovo poštovanje mora predstavljati temelj svakog modernog društva i vrednost koja se štiti po svaku cenu.

Odbor PSG za ljudska i manjinska prava i rodnu ravnopravnost naveo je da su vrednosti slobodnog i demokratskog društva bazirane na ostvarivanju prava i sloboda svakog gra?anina, a proklamovane su vode?im me?unarodnim dokumentima, od kojih ve?ina ?ini i sastavni deo nacionalnog zakonodavstva.

„Nažalost, jedan od klju?nih problema u Srbiji predstavlja ?injenica da je veliki broj odredbi pozitivnog prava mrtvo slovo na papiru, protiv ?ega se PSG bori od osnivanja. Želimo da se slobode i prava svih gra?ana jednako poštuju i omogu?avaju nesmetanim uživanjem“, piše u saopštenju.

Prema pokretu, najbolju potvrdu da zakonodavstvo i njegova primena nisu u korelaciji, predstavlja poslednji izveštaj Programa UN za razvoj (UNDP) u Srbiji, po kome LGBT populacija i osobe koje žive sa HIV-om spadaju u najdiskriminisanije grupe u Srbije.

U izveštaju je konstatovano i da su LGBT osobe izložene diskriminaciji u raznim oblastima života: zdravstvu, zapošljavanju, obrazovanju, pristupu socijalnim uslugama.

LGBT osobe su ?esto žrtve zlo?ina iz mržnje i govora mržnje, ali ti zlo?ini nisu adekvatno istraženi, nema sudskih presuda koje ih sankcionišu na osnovu stvarne ili pretpostavljene seksualne orijentacije ili rodnog identiteta.

PSG je podsetio da Srbija danas treba da dokaže da je društvo koje je otvoreno i slobodno i da je država dužna da jednako štititi sve svoje gra?ane, dodavši da je za ?lanice i ?lanove PSG zaštita ljudskih prava klju?na vrednost na kome po?iva zdravo demokratsko društvo.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Lovac
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga