- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Prva regionalna deponija u Vojvodini dobila probnu dozvolu za rad

Prva regionalna deponija u Vojvodini, u regionu Sremska Mitrovica-Šabac, dobila je danas prvu probnu dozvolu za rad, koju je izdao Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.

Gradovi Sremska Mitrovica i Šabac zaključili su još u novembru 2006. godine Sporazum o saradnji na formiranju Regiona za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Srem-Mačva“ za više od 200 hiljada stanovnika i procenjenom količinom otpada od 48.470 tona godišnje.

Sporazum o izgradnji, upravljanju i korišćenju ove deponije gradovi su potpisali 25. marta 2011. godine , a predviđeno je da se regionalni sistem sastoji iz sanitarne deponije “Jarak”, transfer stanice u Šapcu i postrojenja za separaciju otpada.

Ukupna vrednost izgradnje regionalne deponije u prvoj fazi iznosi 6.320.000 evra, a u njenom finansiranju učestvovali su Evropska unija kroz program za razvoj opština i gradovi, dok je 300.000 evra obezbeđeno preko nekadašnjeg Fonda za zaštitu životne sredine.

„Izdavanjem dozvole za probni rad stekli su se uslovi za stavljanje u funkciju jedne od najvećih regionalnih deponija u Vojvodini, koja će obezbediti ekološko odlaganje otpada po standardima Evropske unije“, kazao je pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine Slobodan Puzović.

Kako je naveo, resorni sekretarijat će pružiti dalju podršku za izgradnju postrojenja za separaciju, koje je planirano kao druga faza projekta, a da će po isteku jednogodišnjeg probnog rada biti izdata integrisana dozvola za trajni rad tog kompleksa.

Dodao je da zajedničko upravljanje otpadom dve ili više lokalnih samouprava ima i ekonomske prednosti, jer omogućava korišćenje sekundarnih sirovina, razvoj zelene ekonomije i otvaranje novih radnih mesta.

Predstavnici gradova Šabac i Sremska Mitrovica kazali su da je dozvole za probni rad deponije značajan korak u daljoj realizaciji projekta, koji će obezbediti trajno rešenje za upravljanje otpadom na njihovim teritorijama.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!