Prva presuda za radnu diskriminaciju LGBT osobe

Novosadski Apelacioni sud doneo pravosnažnu presudu protiv Darija K. zbog diskriminacije na radnom mestu na osnovu seksualne pripadnosti. Ovo je prva pravosnažna presuda u Srbiji ove vrste

09. jan 2013

Gej strejt alijansa saopštila je da je Apelacioni sud u Novom Sadu doneo pravosnažnu presudu kojom je utvrđeno diskriminatorsko ponašanje i težak oblik diskriminacije po osnovu seksualne pripadnosti protiv M.A. (25) iz Vršca od strane njegovog kolege Daria K. (26) iz Vlajkovca. Diskriminacija je vršena nekoliko meseci u kontinuitetu na radnom mestu u privatnoj firmi u Vršcu, gde su obojica bili zaposleni.

„Ovo je prva pravosnažna presuda u Srbiji po osnovu Zakona o zabrani diskriminacije koja se tiče diskriminacije izvršene na radnom mestu zbog drugačije seksualne orijentacije“, kaže se u saopštenju GSA.

Pravna služba GSA, koja je zastupala oštećenog M.A. proces protiv Daria K. vodila je od aprila 2011. godine. Pravosnažnom presudom Apelacionog suda je Dariu K. naloženo da oštećenom M.A. isplati 180 hiljada dinara za pretrpljene duševne bolove zbog povreda prava ličnosti, ugleda i časti, kao i da Pravnoj službi GSA nadoknadi sudske troškove u iznosu od 99 hiljada dinara.

M.A. se Alijansi obratio u martu 2011. godine i opisao slučaj u kome ga je njegov kolega Dario K. u dužem vremenskom periodu vređao i pretio, čak i fizičkim nasiljem. Ovakvo ponašanje Daria K. je počelo nakon što je on od M.A. bez njegovog znanja uzeo mobilni telefon i pročitao privatne poruke, te je tako saznao za istopolnu seksualnu orijentaciju M.A. Nakon toga osuđeni Dario K. je počeo da preti i da vređa M.A.

Zbog ovakvog ponašanja svog kolege, M.A. je u više navrata bio prinuđen da zatraži i pomoć lekara.

Apelacioni sud je u ovom slučaju presudio da je tuženi Dario K. diskriminatorski postupao prema tužiocu M.A. zbog njegove istopolne seksualne orijentacije i da je taj postupak ponavljao tokom šestomesečnog perioda čime je izvršio težak oblik diskriminacije. Ova presuda je doneta po osnovu članova 12, 13 i 21 Zakona o zabrani diskriminacije, a Apelacioni sud se u obrazloženju poziva i na kršenje članova 21, 23 i 25 Ustava Srbije koji zabranjuju diskriminaciju po bilo kom osnovu i garantuju pravo na ljudsko dostojanstvo i psihički integritet.

U obrazloženju pravosnažne presude Apelacionog suda između ostalog stoji da je „nesumnjivo da su reči ’peder’ i ’pederčina’ izrazi koji u našem jeziku imaju značenje negativnog, omalovažavajućeg, obezvređujućeg i uvredljivog označavanja muške osobe istopolne seksualne orijentacije“ kao i da njihovo upućivanje „predstavlja uznemiravajuće i ponižavajuće postupanje koje ima za cilj i predstavlja povredu dostojanstva na osnovu ličnog svojstva – istopolne seksualne orijentacije“. Apelacioni sud je iz činjenice da je nakon saznanja za njegovu seksualnu orijentaciju tuženi češće vređao oštećenog M.A., u više navrata i u dužem periodu, ocenio da takvo ponašanje predstavlja ponovljenu i produženu diskriminaciju, odnosno težak oblik diskriminacije.

Prvostepena presuda Osnovnog suda u Vršcu je bila negativna po M.A jer je njom odbijena tužba za utvrđenje diskriminatorskog postupanja Daria K. i naknadu nematerijalne štete. Međutim, Pravna služba GSA je uložila žalbu Apelacionom sudu u Novom Sadu nakon čega je veće sudija novosadskog Apelacionog suda utvrdilo da je ovakva odluka prvostepenog suda doneta pogrešnom primenom materijalnog prava i zatim donelo osuđujuću pravosnažnu presudu na osnovu već izvedenih dokaza.

Alijansa saopštava da je veoma zadovoljna konačnom presudom Apelacionog suda u Novom Sadu i relativnom brzinom procesa, a takođe je zadovoljna i obrazloženjem ove pravosnažne presude od strane Apelacionog suda, kao i činjenicom da Apelacioni sud nije vratio predmet na ponovno suđenje što je česta praksa, već je iskoristio pravo da donese pravosnažnu presudu.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Kaldrma
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga