- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Protestno zatvaranje Galerije SULUV

Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine (SULUV), umesto poziva na izložbu, poziva javnost na reakciju povodom skandalozne situacije usled koje je ponovo prinuđen da prekine rad Galerije SULUV u Novom Sadu na neodređeno vreme.

Drugi put u 45 godina, koliko postoji ta galerija, a 65 godina od osnivanja, SULUV se odlučio na takav korak zbog izrazito kritičnog stanja u kojem se nalazi i to udruženje i njegova galerija.

SULUV od nadležnih nije dobio podršku za redovnu delatnost i projekte, nakon što je prošlu izlagačku godinu završio sa negativnim finansijskim bilansom, ali je zbog interesa članova i posetilaca nastavio rad Galerije, kao i svoje kancelarije. U međuvremenu je dobio status reprezentativnog udruženja na nivou Republike u oblasti savremenog stvaralaštva.

Postavljajući pitanje šta znači titula reprezentativnog tela u društvu u Srbiji i šta znači evropska prestonica kulture, za koju se Novi Sad kandiduje, SULUV je konstatovao da odnos nadležnih prema njegovim aktivnostima “jasno ilustruje paradoks i cinizam trenutka koji živimo”.

“Očigledno odsustvo kulturne politike i površno interpretiranje kulture kao reakcionarni koncept. To ujedno pojačava animozitet prema savremenom stvaralaštvu i drugim polivalentnim oblicima delovanja u njemu. Sa druge strane prećutno se podržavaju mahom umrtvljene institucije kulture koje sprovode partokratski nacionalni identitet jezikom političkog marketinga. U ovakvom miljeu stvara skoro 500 umetnika i umetnica, članova SULUV-a, koji svojom praksom ostvaruju presek stremljenja umetničkih aktivnosti, ne pripadajući pritom političkim krugovima i ideologijama već umetnosti”, naveo je SULUV u saopštenju.

SULUV je naveo da trenutno ne postoje osnovni (ljudski) uslovi za njegov rad i da nije u stanju da doprinosi prividu i pošto-poto održava kontinuitet u trajanju.

“Zatvarajući galeriju SULUV izražavamo protest, u gradu koji je u trci za evropsku prestonicu kulture, postavljajući pitanje: ‘Šta će budućim generacijama ostati kao kulturno nasleđe ako to nije savremena umetnička praksa?’”, navedeno je u saopštenju.

SULUV je, na osnovu Zakona u kulturi, jedno od dva reprezentativna udruženja u oblasti savremene vizuelne umetnosti u Srbiji (uz ULUS) i skladu sa tim ima ovlašćenja i zakonske obaveze u obavljanju aktivnosti. Iz tog razloga je, kako je navedeno na nedavnoj konferenciji za novinare, odugovlačenje objavljivanja rezultata konkursa nadležnih sekretarijata i Ministarstva kulture dodatno opteretilo uslove rada SULUV-a. Rezultatima konkursa je, kako su naveli predstavnici SULUV-a, u suštini uskraćeno pravo na rad zaposlenima i članovima tog udruženja koji u Galeriji prezentuju svoj rad.

Obustavljanjem rada svoje galerije, SULUV želi da skrene pažnju na ignorisanje (nepodržavanje) savremene umetničke produkcije, nekompetentnost komisija koje odlučuju o izboru projekata za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi, počev od Ministarstva kulture, preko pokrajinskih do organa lokalne samouprave, kao i podržavanje profitabilnih organizacija i festivala i njihovo finansiranje iz budžeta za kulturu, iako njihovo delovanje spada u domen zabave i turizma.

Na taj način se ponovo dovode u vezu dve različite kategorije – promocija i manifestacije sa jedne strane i umetnička produkcija sa druge, koje nikako ne mogu i ne treba da imaju isti tretman i iste kriterijume na konkursima, poručili su predstavnici SULUV-a.

(SEEcult)

Podelite ovu stranicu!