Protest osoba sa invaliditetom: ‘Među nama su i gladni’

Jedan od osnovnih zahtjeva je da se i za civilne osobe sa invaliditetom već sljedeće godine omogući dobijanje invalidnine koja bi iznosila polovinu najniže plate

04. okt 2017

U Banjaluci je danas održano protestno okupljanje osoba sa invaliditetom na kojem je od vlasti u Republici Srpskoj zatraženo izjedna?avanje njihovog statusa sa položajem i pravima osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine te zemljama u regionu.

Prvobitno je zamišljena protestna šetnja zbog kašnjenja isplata naknada za tu?u njegu i pomo?, ali se od toga odustalo, jer je entitetski ministar zdravlja Dragan Bogdani? dao ?vrsto obe?anje da ?e isplate u budu?nosti biti redovne.

Oko stotinjak slijepih i slabovidnih osoba, distrofi?ara, paraplegi?ara, gluvih i nagluvih, te osoba i sa drugim oblicima invaliditeta, na protestnom okupljanju nedaleko od stare zgrade Vlade Republike Srpske javno je ukazalo na teško socijalno stanje ovih lica.

„Me?u nama su i gladni. Tražimo da to odgovorni vide“, poru?io je okupljenima predsjednik Gradskog odbora udruženja invalida Banjaluka Radovan Risti? dodaju?i da je jedan od osnovnih zahtjeva da se i za civilne osobe sa invaliditetom ve? sljede?e godine omogu?i dobijanje invalidnine koja bi iznosila polovinu najniže plate.

„Stanje je haoti?no! Ljudi nemaju od ?ega da žive, nemaju nikakva primanja. To što dobijamo tu?u njegu i pomo? i ona je minimalna, mizerna. Ali, ako bismo uspjeli da ostvarimo pravo na li?nu invalidninu, što je osnovano i opravdano, mislim da bi opet, koliko toliko popravili taj neki socijalni minimum kod lica sa invaliditetom“, isti?e Risti?.

Na protestno okupljanje u kolicima je došao i ?or?e Mijatovi?. Isti?e da je najve?i problem kašnjenje u isplati naknade za tu?u njegu i pomo? koju entitetska vlada prvo upla?uje opštinama, pa onda opštine ispla?uju osobama sa invaliditetom.

„O?ekujem ispunjenje ovih zahtjeva, a motiv je izjedna?enje prava sa Federacijom BiH, sa kojom smo ista država i sa okolinom, koja ispred nas ide svemirsku godinu. Ljudi koji su samo oslonjeni na tu tu?u njegu i pomo?, to je žalosno jer ima opština koje to nisu isplatile 19 mjeseci“, kaže Mijatovi?.

Na okupljanju je bila i pomo?nica ministra zdravlja Republike Srpske Branka Sladojevi? koja je istakla da se kroz rad posebne radne grupe nastoji poboljšati status osoba sa invaliditetom.

„Sljede?i sastanak je najavljen do 20. oktobra na kojem ?e se odrediti prioriteti. Prioritet je upravo uvo?enje li?ne invalidnine, zna?i da li kroz izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti kao novo pravo ili u bora?ko-invalidskoj zaštiti. To ?e sada da se vidi gdje pripada“, navela je Sladojevi?eva i dodala da je iz entitetskog budžeta posljednja naknada za tu?u njegu i pomo? ispla?ena za avgust 2016, te da ?e za septembar naknada biti ispla?ena do 20. oktobra.

Ukoliko bude kašnjenja u isplati naknade za tu?u njegu i pomo?, te ukoliko do po?etka naredne godine ne bude ispunjen zahtjev za uvo?enje li?ne imovine, u gradskom odboru udruženja invalida najavljuju nove proteste.

S obzirom da u Radnoj grupi, pored predstavnika Vlade Republike Srpske, u?estvuju i predstavnici entitetskih saveza osoba sa invaliditetom, organizatori okupljanja isti?u da je današnji protest ujedno nastojanje da se izvrši pritisak i na Vladu i na predstavnike saveza kako bi se što prije riješila neka od bitnih pitanja osoba sa invaliditetom.

(Milorad

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Podešavanje
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga