Protest istoričara iz regiona protiv zloupotreba istorije u procesu EU integracija Severne Makedonije

„Stvaranje makedonske nacije se ne razlikuje od načina na koje su nastale sve druge nacije, a pravo na samoopredeljenje je osnovno ljudsko pravo”