Proglašeni dobitnici godišnjeg priznanja u oblasti ravnopravnosti polova

Pokrajinska vlada je utvrdila i Predlog odluke o Programu za zaštitu žena od nasilja u porodici i u partnerskim odnosima u Vojvodini

12. nov 2014

Pokrajinska vlada je odlučila da se Godišnje priznanje u oblasti ravnopravnosti polova za 2013. godinu dodeli dr Tatjani Đurić- Kuzmanović iz Novog Sada i Akademiji ženskog preduzetništva iz Bačkog Petrovca, saopšteno je danas nakon sednice vojvođanske Vlade.

U saopštenju se objašnjava da je Tatjana Đurić- Kuzmanović profesorka ekonomije na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu, te da njeni istraživački interesi uključuju feminističku razvojnu ekonomiju, rodno programsko budžetiranje, rod i globalizaciju i korporativnu društvena odgovornost.

Akademija ženskog preduzetništva iz Bačkog Petrovca , navodi se, jedna je od prvih nevladinih organizacija koja je svoje aktivnosti usmerila na ekonomsko osnaživanje žena. Na programima koje sprovodi, naglasak je na edukaciji i treninzima žena za uspešno vođenje biznisa i drugih poslova u postojećim uslovima, čime je direktno doprinela ekonomskoj nezavisnosti žena i smanjivanju rodnih nejednakosti u sferi ekonomije, dodaje se u saopštenju.

U njemu se ističe da je Akademija ženskog preduzetništva dala značajan doprinos za lokalni ekonomski razvoj i da je zahvaljujući toj organizaciji u Bačkom Petrovcu otvoren Poslovno inovativni centar.

Pokrajina godišnje priznanje u oblasti ravnopravnosti polova dodeljuje tradicionalno 10. decembra, na Dan ljudskih prava.

Nulta tolerancija za nasilje nad ženama

Pokrajinska vlada je na današnjoj sednici utvrdila i Predlog odluke o Programu za zaštitu žena od nasilja u porodici i u partnerskim odnosima u AP Vojvodini, za period od 2015. do 2020. godine i uputila ga Skupštini Vojvodine na usvajanje.

U saopštenju Biroa za infomirsanje navodi se da je taj strateški dokument prirodan nastavak velikog broja aktivnosti koji je proistekao iz Strategije za zaštitu od nasilja u porodici i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja, koju je Skupština Vojvodine usvojila 2008. godine.

Kako se dodaje, ono što je ostao zajednički misionarski cilj i prethodne Strategije i ovog Programa jeste da se Vojvodina izgradi kao društvo sa nultom tolerancijom na nasilje nad ženama.

„Obaveza država jeste da obezbede da se nasilje u porodici ne dešava, a ako se ono desi, da se žrtve zaštite. Predloženi Program se stoga prvenstveno oslanja na standarde predviđene Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koja je u našoj zemlji potvrđena zakonom iz 2013. godine, kao i na do sada preuzete obaveze koje proističu iz međunarodnih dokumenata, Ustava Republike Srbije i domaćih propisa“, objašnjava se u saopštenju Pokrajinske vlade.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Lovac
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga