Proglas Pokreta PODRŽI RTV

Potrebno stvaranje širokog fronta za građansku samozaštitu

07. sep 2016

U celini prenosimo tekst proglasa Pokreta PODRŽI RTV, koji možete podržati, odnosno potpisati OVDE


Imajući u vidu da vlast u Srbiji nastavlja ozbiljno da ugrožava demokratske institucije i vrednosti, kao i pravni poredak i ljudska prava,

Imajući u vidu da vlast u Srbiji neprestano vrši izuzetno jak pritisak na medijske slobode i slobodu govora, a da su u javnim medijskim servisima na dramatičan način ugroženi javni interes i profesionalno novinarstvo, a na medijskoj sceni – medijski pluralizam,

Imajući u vidu da se Radio-televizija Vojvodine i dalje profesionalno urušava, da se novinari i urednici koji su svoj posao obavljali u skladu sa javnim interesom i principima profesije, konstantno sklanjaju i ponižavaju, kao i da je politička cenzura u ovoj medijskoj kući postala svakodnevica,

Imajući takođe u vidu da nijedan od javno prezentovanih zahteva Pokreta „Podrži RTV“ do danas nije ispunjen, ali i svesni da je medijska reforma u Srbiji doživela slom i da je ogroman broj medija dospeo u partijske ruke,

Uzimajući u obzir činjenicu da politička opozicija, ali i značajni delovi međunarodne zajednice i međunarodih organizacija ne pokazuju interesovanje ili efikasnost u sprečavanju političke samovolje i uzurpacije vlasti od strane pojedinaca i interesnih grupa, i ugrožavanja javnog interesa,

Istovremeno, uzimajući u obzir činjenicu da je Srbija otvorila poglavlja 23 i 24 u pregovorima za članstvo u Evropskoj uniji, koja, između ostalog, obuhvataju i pitanje nezavisnosti i slobode medija, i predstavljaju posebno važno oruđe u izgradnji pravne države i promociji demokratskih vrednosti,

Ali imajući u vidu i to da sve veći broj građana, građanskih inicijativa i javnih ličnosti koji otvoreno i hrabro ukazuju na ozbiljne političke i društvene devijacije, i aktivno se uključuju u borbu za građanska prava, Kao i s obzirom na činjenicu da je naš pokret, nastao u znak revolta protiv događanja na RTV-u, prerastao u širok front građana, javnih ličnosti i organizacija iz Vojvodine,

Potpisnici, građani i organizacije okupljeni oko Pokreta “Podrži RTV” donose sledeći

PROGLAS

1. Organizacijom građanskih protesta, ali i preduzimanjem drugih akcija, Pokret „Podrži RTV“ će nastaviti da se bori protiv drastičnog ugrožavanja javnog interesa na javnom medijskom servisu Vojvodine i slobode govora uopšte. Osim toga, naša borba će biti usmerena i protiv mnogobrojnih drugih ugrožavanja demokratskih procedura i vrednosti, ljudskih i građanskih prava. Striktno čuvajući svoj nestranački karakter, Pokret poziva građane i građanske inicijative Vojvodine na saradnju i solidarnost, a u cilju stvaranja što šireg i jačeg fronta za građansku samozaštitu.

2. S obzirom na to da su se u proteklom periodu, paralelno, u mnogim delovima države, razvile različite građanske inicijative, koje su podrazumevale i brojne građanske akcije, od performansa do masovnih protesta – Pokret će aktivno raditi na unapređenju komunikacije između ovih inicijativa i pokreta, sa ciljem stvaranja široke građanske platforme u čijem fokusu će upravo biti javni interes, odnosno zaštita demokratije i prava građana.

3. Pokret ne odustaje od svojih više puta ponovljenih zahteva, među kojima su neopozive ostavke svih članova Upravnog odbora RTV-a i poništavanje svih odluka koje je ovaj Upravni odbor doneo, transparentan i zakonit izbor novog UO i uspostavljanje funkcionalnog i nezavisnog Regulatornog tela za elektronske medije. Pokret je, međutim, svestan da su događaji na RTV-u samo deo ozbiljnih političkih i društvenih poremećaja u zemlji, te će u skladu sa tim kreirati i svoje naredne aktivnosti.

4. Izrastao iz protesta medijskih radnika protiv gušenja medijskih sloboda na javnom medijskom servisu, zahvalan građanima na podršci i aktivnom učešću, ali i svestan činjenice da su i u drugim zemljama regiona javni medijski servisi – ugroženi, Pokret će inicirati saradnju građanskih i medijskih organizacija u zemljama regiona radi zaštite nezavisnosti i profesionalnosti javnih servisa kao kamena temeljaca demokratskog društva. Smatramo da je saradnja medijskih radnika i građanskih aktivista put kojim se mora ići u zaštiti javnog interesa u medijskoj sferi, a od izuzetnog značaja je i razvoj svesti građana o ulozi medija u društvu i značaju javnog medijskog servisa. Pokazuje se, naime, da bez aktivnog učešća građana u ovim procesima, medijski zakoni bivaju mrtvo slovo na papiru, a mediji – glavno oružje u rukama neobuzdanih vlastodržaca.

5. Pokret i ovom prilikom poziva predstavnike međunarodne zajednice u Srbiji, kao i međunarodne organizacije, da se jasno odrede prema gušenju medijskih i drugih sloboda, ugrožavanju demokratskih institucija i pravnog poretka u Srbiji. Čvrsto smo uvereni da demokratske procedure, sloboda govora, vladavina prava i ljudska prava ne smeju da budu žrtve političkih nagodbi. Zato od Evropske unije tražimo da s posebnom pažnjom prati implementaciju propisa i kvalitet sprovedenih reformi iz oblasti poglavlja 23 i 24, a na javnost demokratskih zemalja apelujemo da pruže podršku građanskim inicijativama u Srbiji, ali i u regionu, u njihovoj veoma teškoj borbi za osnovne demokratske principe.

6. U saradnji sa drugim organizacijama, Pokret će aktivno učestvovati u zaštiti sindikalnih i radničkih prava oštećenih novinara i urednika na RTV-u, ulažući poseban trud u razvoj modernog sindikalnog organizovanja u ovoj kući, koji će moći da bude primenjiv i u drugim medijima u zemlji. Osim toga, Pokret će pružati podršku zaposlenima da kroz sudske procese ostvare svoja prava.

7. Sa ponosom konstatujući da su novinari i urednici RTV-a od samog početka shvatili da protesti nastali kao reakcija na događaje na RTV-u nisu i ne smeju da budu usmereni samo na odbranu pojedinačnih interesa zaposlenih, već pre svega da budu borba za principe i javni interes – Pokret ulaže veliku nadu i pruža punu podršku sudskom procesu pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu, koji će biti upravo usmeren u pravcu zaštite ideje i smisla javnog medijskog servisa, u nadi da će njegova presuda u slučaju RTV-a biti jedan važan korak u borbi za nezavisan i profesionalan medijski javni servis, ne samo u Srbiji.

8. Pokret će preduzeti i aktivnosti koje će unaprediti unutrašnju organizaciju i uspostaviti procedure i pravila delovanja, a u cilju veće efikasnosti, na takav način da bude obezbeđena najšira participativnost i demokratičnost u donošenju odluka i realizaciji aktivnosti.

Novi Sad, 7. septembar 2016.

Pokret PODRŽI RTV

Foto: Jelena Ivanović

 

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Setva
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga