Produženi konkursi Kreativne Evrope

Zbog pandemije koronavirusa i teškoća koje aplikanti imaju širom Evrope

29. mar 2020

Evropska komisija produžila je rokove za apliciranje na aktuelne konkurse programa Kreativna Evropa, uključujući i poseban poziv za jačanje kulturne saradnje i konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija Zapadnog Balkana.

S obzirom na teškoće zbog pandemije koronavirusa, novi rok za apliciranje na konkurs ”Jačanje kulturne saradnje i konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija Zapadnog Balkana” je 28. april do 17 sati po briselskom vremenu.

Period evaluacije pristigli projekata biće maj-jun, a obaveštenja o rezultatima su planirana u avgustu, dok je potpisivanje ugovora predviđeno od septembra do kraja godine. Realizacija podržanih projekata trebalo bi da počne između 1. januara i 31. marta, objavila je 25. marta Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelnu delatnost i kulturu (EACEA), zadužena za program Kreativna Evropa.

Svi ostali uslovi konkursa ostaju isti.

Evropska komisija produžila je bila početkom marta za dve nedelje rok za prijavljivanje na konkurs za Zapadni Balkan, koji je prvi put vanredno raspisan u cilju ubrzanja pomirenja i razvoja dobrosusedskih odnosa u regionu. Novi rok za prijavljivanje, umesto prvobitno predviđenog 17. marta, bio je 31. mart.

Zbog pandemije koronavirusa i teškoća koje aplikanti imaju širom Evrope, produžen je rok za još nekoliko konkursa – za konkurs “Kulturno nasleđe u akciji” novi rok je 27. april do 17 sati po briselskom vremenu, a za dva poziva u okviru konkursa “Muzika pokreće Evropu. Jačanje evropske muzičke raznolikosti i talenta” do 30. aprila u 13 sati.

Evropska komisija ranije je bila samo kratko saopštila da u potpunosti poštuje sve mere ograničavanja širenja zaraze koronavirusa na nacionalnim novima, te da “razume da preduzete mere mogu imati posledice na sprovođenje projekata i drugih inicijativa” i da, kao odgovor na postojeće nesigurnosti, sa EACEA primenjuje “maksimalnu moguću fleksibilnost u sprovođenju programa”.

EK i EACEA su, kako je saopšteno 13. marta, u redovnom kontaktu s deskovima “Kreativne Evrope” i prate razvoj situacije kako bi se po potrebi donele dodatne potrebne mere.

U vezi sa sprovođenjem već podržanih projekata, EACEA prethodno je saopštila 6. marta da, u kontekstu mera koje su nadležna nacionalna tela preduzela radi zaustavljanja daljeg širenja koronavirusa, prima pitanja korisnika o mogućem učinku preduzetih mera na projekte sufinansirane sredstvima EU, čije bi sprovođenje moglo da bude pogođeno merama ograničavanja mobilnosti. EACEA upućuje stoga organizacije koje učestvuju u programu “Kreativna Evropa” da kontaktiraju pojedinačne učesnike svojih programa/projekata/aktivnosti koji trenutno borave u zahvaćenim područjima ili planiraju da putuju u ili iz pogođenih područja narednih nedelja, te da ih upute da se pridržavaju zvanicnih preporuka lokalno nadležnih organa.

Uobičajeno sprovođenje planiranih aktivnosti odvijaće se normalnim tokom koliko god je to moguće, a na svakoj je organizaciji i pojedincu koji u njima učestvuju je da odluče o prikladnom postupanju, s obzirom na zvanične mere nadležnih organa. EACEA podseća učesnike u stranim zemljama i da se u slučaju potrebe za pomoć mogu obratiti ambasadama i konzulatima zemljama u kojima trenutno borave.

EACEA je podsetila i da je ugovorima o dodeli bespovratnih sredstava, sklopljenim sa učesnicima u programu “Kreativna Evropa”, predviđena primena člana o višoj sili (force majeure), koji se mogu primeniti na mere ograničavanja mobilnosti kao direktnu posledicu vanrednih mera koje su donela nadležna tela. Takođe, napominje i da se postojanje više sile kao razloga za odlaganje ili ometanje redovnog sprovođenja planiranih aktivnosti može analizirati za svaki pojedinačni slučaj u trenutku procene prihvatljivih troškova (prilikom podnošenja završnih izveštaja).

Članom o višoj sili, inače, predviđeno je da se u tom slučaju ne može smatrati da je došlo do kršenja ugovorne obaveze ako su poštovani svi ostali uslovi definisani konkretnim ugovorom. Korisnici podrške “Kreativne Evrope” koji su primorani da otkažu aktivnosti dužni su da preko nosioca projekta, odnosno vodećeg partnera, prijave ta odstupanja EACEA-i.

(SEEcult)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Razbibriga
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga