Pritužbe na rad lokalnih i državnih organa u 2010. i dalje aktuelne

“Razlog pritužbi na rad lokalnih i državnih organa se može objasniti niskim primanjima službenika, a prisutna je i nezainteresovanost i nestručnost pri obavljanju poslova”, izjavila je vojvođanska ombudsmanka Aniko Muškinja Hajnrih. Najviše pritužbi ombudsmanu ima u oblasti službene upotrebe jezika i pisama nacionalnih manjina, a u oblasti ravnopravnosti polova u praksi se najveća potreba pokazala za zaštitom ženskih prava, jer je stanje u ovoj oblasti veoma loše.

11. apr 2011

Vojvođanska ombudsmanka Aniko Muškinja Hajnrih ocenila je danas da je stanje poštovanja ljudskih prava u Vojvodini zadovoljavajuće, ali da su pritužbe na rad lokalnih i državnih organa u 2010. godini i dalje aktuelne.
“Razlog pritužbi na rad lokalnih i državnih organa se može objasniti niskim primanjima službenika, a prisutna je i nezainteresovanost i nestručnost pri obavljanju poslova”, rekla je Muškinja Hajnrih na predstavljanju izvaštaja Pokrajinskog ombudsmana za 2010. godinu.
Zamenica Pokrajinskog ombudsmana za zaštitu nacionalnih manjina Eva Vukašinović rekla je da najvišse pritužbi ima u oblasti službene upotrebe jezika i pisama nacionalnih manjina.
“Građani nisu dovoljno informisani i još uvek ne koriste ovo pravo, ali i kada to pokušaju nailaze na probleme jer nema dovoljno prevodilačkih službi i službenika koji znaju jezike nacionalnih manjina”, kažala je Vukašivnović.
Ona je dodala da se ovakvi problemi javljaju i zbog neusklađenosti zakona i propisanog sadržaja obrazaca gde se insistira na ćirilici, a građani se najčeshe žale na nemogućnost izdavanja dvojezičnih izvoda iz Matične knjige rođenih.
Zamenica Pokrajinskog ombudsmana za zaštitu prava deteta Marija Kordić rekla je da je po istraživanju prava i tretmana dece u uceničkim domovima u Vojvodini utvrđeno da su deca zadovoljna smeštajem, da su uključena u kreiranje uslova života u domovima i da se osećaju sigurno i zaštićeno.
“Jedini problem u domovima za smeštaj učenika je kapacitet, a o tome govori činjenica da je 3.000 učenika konkurisalo na 2.449 mesta i zbog toga su neki od njih bili uskraćeni za mogućnost stanovanja”, rekla je Kordićeva.
Dodala je da je Porajinski ombudsman učestvovao u istraživanju o prisustvu dece u sudskim postupcima koji se tiču prava deteta, a koje je Savet Evrope sproveo u 27 država, te da po ovom istraživanju deca namju poverenja u instucije, plaše ih se i kada su ugrožena pomoć najčešće traže u porodici.
Zamenica Pokrajinskog ombudsmana za ravnopravnost polova Danica Todorov rekla je da se u praksi najveća potreba pokazala za zaštitom ženskih prava, jer je stanje u ovoj oblasti veoma loše.
“Žene se najčešće žale na siromaštvo, ekonomsku ugroženost i stambenu krizu, a položaj žena na tržištu rada se sve više pogoršava i žene su sve manje konkurentne zbog obaveza prema porodici”, rekla je Todorov.
Ona je dodala da je Ombudsman ponovio istraživanje dostupnosti zdravstvene zaštite i reproduktivnog zdravlja žena iz 2008. godine i da je stanje nepromenjeno, jer ne postoji dovoljan broj ginekologa i uređaja za pregled što ženama otežava dostupnost zaštite.
Zamenik porajinskog ombudsmana za opšte nadležnosti Stevan Arambašić istakao je da je “prenaseljenost” najveći problem zatvorskih institucija u Vojvodini i da se u njima nalazi i duplo više zatvorenika.
“U okviru istraživanja ostvarivanja ljudskih prava u zatvorenim institucijama u Vojvodini obišli smo i 12 staračkih domova, a najveći problem je pojava velikog broja neregistrovanih domova u kojima je povećana mogućnost manipulacije i zlostavljanja starih ljudi”, rekao je Arambašić.
On je istakao da su privatni starački domovi potrebni, ali da moraju biti pod strogom kontrolom države da bi se sprečila zloupotreba.
Pokrajinski ombudsman svake godine objavljuje izveštaj o stanju ljudskih prava u Vojvodini, a u 2010. godini vođeno je 866 predmeta u ovoj oblasti.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Kaldrma
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga