Prinudni društveno koristan rad u Kikindi

"Moram da dođem inače sledeći put neću dobiti pomoć. Tako je napisano u potvrdi"

25. okt 2014

Koliko je Kikinda “napredna” u odnosu na većinu drugih sredina, ali i u odnosu na ministra Vulina, govori i činjenica da korisnici opštinskog Fonda za solidarnost od početka ove godine imaju obavezu da se odazivaju pozivima kikindske lokalne samouprave za društveno koristan rad, ukoliko misle da i dalje primaju sredstva iz tog Fonda.

Kako se navodi u jednom od poziva, koji je potpisala zamenica predsednika Fonda Aleksandra Majkić, Kikinđani se pozivaju da dođu ispred hale Sportskog centra „Jezero“ kako bi učestvovali u akciji „društveno korisnog rada“, zbog prethodno dobijene pomoći iz sredstava iz Fonda.

„U slučaju neodazivanja ovom pozivu pozvanom licu ukida se pravo na pomoć iz Fonda u naredne dve godine. U slučaju da pozvano lice nije u mogućnosti da dođe, zamenjuju ga radno sposobni članovi porodice“, dosetljivi su bili pružaoci socijalne pomoći u Kikindi.

A porodicom se – u smislu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu naknadu, lekove, lečenje i ogrev -smatraju supružnici i vanbračni parnteri, deca, srodnici u prvoj liniji i srodnici u pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva, pod uslovom da žive u zajedničkom domaćinstvu.

Onda i: članom porodice smatra se i dete koje ne živi u porodici, a nalazi se na školovanju – do kraja roka propisanog za to školovanje, a najkasnije do navršene 26. godine života.

I kada su definisali tačno šta je „porodica“, iz Fonda su upozorili i da u slučaju da je pozvano lice dete do navršene 15. godine života, lice koje je u penziji, lice potpuno nesposobno za rad, samohrani roditelj sa decom do tri godine života, lice na smeštaju ili lice pod starateljstvom, dužnost odazivanja ovom pozivu imaju članovi porodice.

Međutim, nije to kraj, jer se poziv završava i obavezom da svako sa sobom ponese nešto od ručnog alata: vile, lopatu, grabulje, metlu.

Majkić je ovakvu odluku obrazložila time što od Fonda, koji finansiraju privrednici u Kikindi, sve više građana traži pomoć, a da je para sve manje.

„Znam da to nije popularna mera, ali tako ćemo uspostaviti i dodatni kriterijum i sankcije. Svako ko ne bude odradio utvrđenu satnicu, ubuduće neće dobijati pomoć. Ovakva praksa već je ustanovljena u opštinama Ada i Kanjiža“, rekla je ona krajem prošle godine novinarima.

Aleksandra Majkić je ocenila i da će na ovaj način biti uspostavljena i društvena odgovornost.

Ona je inače predsednica kikindske skupštine, u čijoj se biografiji navodi da je završila Pravni fakultet u Novom Sadu i da je pre imenovanja na tu funkciju radila kao „projekt menadžer i saradnik za pitanja socijalne pomoći“, ne navodeći i gde.Drustveno koristan rad Kikinda

Dodaje se i da je Aleksandra Majkić „saradnik više udruženja građana i polaznik više seminara“. Inače je kadar Srpske napredne stranke.

Činjenica radi, društvenu odgovornost definiše Zakon o prekršajima i to definiše kao „rad u javnom interesu“. Reč je o neplaćenom radu u korist društva, koji se ne obavlja pod prinudom, kojim se ne vređa ljudsko dostojanstvo i ne ostvaruje profit.

Prilikom izricanja te mere, sud ima u vidu vrstu izvršenog prekršaja, uzrast, fizičku i radnu sposobnost, psihička svojstva, obrazovanje, sklonosti i druge okolnosti koje se odnose na ličnost učinioca. Ako kažnjeno lice ne obavi deo ili sve časove izrečene kazne rada u javnom interesu, sud tu kaznu zamenjuje kaznom zatvora.

„Moram da dođem inače sledeći put neću dobiti pomoć. Tako je napisano u potvrdi“, rekla je jedna Kikinđanka prilikom poslednje akcije čišćenja opštine u organizaciji Fonda, nazvane „Da nam svima bude bolje“.

Njena sugrađanka izjavila je da je došla, ali da „smeta“, jer joj zdravstvena situacija ne dozvoljava da pomogne.

Žana Majski

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Kampanja
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga