Pretnje, ucene i korupcija oruđa ove vlasti

Na lokalu pritisak jači, građani prepušteni sami sebi

04. okt 2017

Gosti Pressinga N1 profesor Fakulteta politi?kih nauka ?or?e Pavi?evi? i Raša Nedeljkov iz CRTE saglasni su da je na lokalnom nivou u?estala upotreba nasilja, komentarišu?i slu?aj gradona?elnika Subotice Bogdana Labana, koji je napao profesora na Gra?evinskom fakultetu Vladimira Polovinu.

Profesor Pavi?evi? smatra da je u?estala upotreba nasilja na lokalu, gde, kako je naveo, postoje lokalne grupe koje sprovode svoju pravdu. Navodi i da se za Suboticu govori da je sklona tome.

„Dogodilo se i fizi?ko nasilje od strane osobe koja je bila u pratnji gradona?elnika. Ne treba smetnuti s uma da se dešavaju takve stvari, koje podse?aju na prošla vremena kada se vrši neinstitucionalno nasilje. O stvarima o kojima bi trebalo da raspravlja tužilaštvo je važniji sud partije. Laban se poziva na sud partije, a ne na institucije koje bi trebalo da razreše spor. Dramati?na je zloupotreba institucija, do?ete da prijavite nasilje, a onda budete uhapšeni. Imamo nešto što urušava pravnu državu u kojoj bi trebalo da živimo, Subotica je zabrinjavaju?i slu?aj, mini Savamala“, rekao je Pavi?evi?.

Raša Nedeljkov dodaje da slu?aj Labana samo pokazuje u kom statusu su institucije, navode?i da je u ovom trenutku SNS mo?niji od institucija.

„Politika koja se sprovodi, politika verbalnog ili fizi?kog nasilja koja je nekažnjiva, imali smo slu?ajeve i prema novinarima, aktivistima koji su ostajali nekažnjeni. Ako neko vidi da se nasilje ne kažnjava i da ne postoje konsenkvece, to je signal da tako može da se postupa, sama ?injenica da se SNS nekako cini?no izvinila, ali i pohvalila Labana jer se odupreo pokušaju kra?e je vrhunac licemerja. Kroz strah se održava mo? i tako partijski funkcioneri kontrolišu sve nas“, kaže Nedeljkov.

Pavi?evi? je podsetio na još neke slu?ajeve nasilja na lokalu, podsetivši na slu?aj pretu?enog kandidata Demokratske stranke na izborima u Mionici.

„Društvo se ne se?a kada je na lokalnim izborima u Mionici pretu?en kandidat DS od strane nepoznatih osoba i mnogih lokalnih slu?ajeva koji nisu na tom nivou. Ispra?en je nekoliko dana i zaboravilo se, ministar je rekao da ?e se pokrenuti istraga i ništa. Imamo nalaz policije o slu?aju Savamala i nema ništa o tome ko je po?inio nasilje i to je ono što zabrinjava. Ukoliko pružite otpor možete biti izloženi nekom tretmanu“, naveo je profesor FPN-a.

Na lokalu pritisak ja?i, gra?ani prepušteni sami sebi

Kako da se gra?ani ne boje kad vide da oni koji kažu šta misle budu provu?eni kroz tabloide, dodao je Nedeljkov.

„Setimo se kidnapovanja odbornika, imali smo slu?ajeve da su nam odbornici govorili kako im se parkiraju crni džipovi pre donošenja važnih odluka, pojavljivali su se crni džipovi i u malim mestima. Pretnje, ucene korupcija su oru?e ove vlasti i to zabrinjava, posebno jer institucije koje treba da reaguju su vrlo spore. Policija nije uradila ništa kada je u pitanju Savamala, u mnogo manje važnim slu?ajevima se otišlo dalje“, rekao je Nedeljkov u Pressingu.

?or?e Pavi?evi? kaže da se na primeru Subotice vidi nešto što je unela vlast od 2012. godine, istakavši da, kako je rekao, bez obzira koliko je i prethodna vlast bila sklona kontroli medija, manje je bila sklona gušenju od ove vlasti.

„Novi je stil koji podrazumeva mešanje institucionalnog i vaninstitucionalnog nasilja koje se dešava na lokalu. Na inauguraciji smo videli partijsko obezbe?enje koje je pohvaljeno od ?lanova stranke, to nije država, to nisu institucije, ali su angažovani od strane predstavnika države da sprovode nešto za šta nisu nadležni“, rekao je Pavi?evi?.

Na lokalu je dramati?nija situacija, ocenjuje direktor CRTE, jer su, kako kaže, gra?ani prepušteni sami sebi, mediji kontrolisaniji i ne može da se ?uje druga?iji glas, a na?ini na koje se upravlja su primitivniji i brutalniji.

„Ljudima koji su izloženiji lokalnoj vlasti je mnogo teže nego nama koji posmatramo širu sliku. Zabrinjava izostanak institucionalnog odgovora. Sve ono što je je bilo u prilog ja?anja vlasti SNS se toleriše. Da li je bilo fizi?kog ili verbalnog nasilja je tolerisano i našao se na?in da se to oprosti ili da se kao u slui?aju Labana napravi spin i da se napada žrtva. Žrtve postaju okrivljeni i to nije novost. Kada je komunalna policija napala novinare Istinomera, jedino se novinar Istinomera našao na sudu“, kaže Nedeljkov.

„Pritisak na lokalu je mnogo ja?i. Ljudi su bliži jedni drugima, mnogo više se zna šta ko radi. Kada je bio protest Protiv diktature u manjim mestima, bila je okupljena grupa iz vladaju?e koalicije koja je popisivala ko je došao. Beograd je veoma važan zato što su tu mnogi veliki projekti, imate Adu Huju, Makiš levu obalu preko puta Beograda na vodi“, dodao je Pavi?evi?.

Nedeljkov je istakao da naprednjaci imaju vlast u ve?ini opština, i da su na vlast došli i u onim opštinama u kojima nisu osvojili najve?i broj mandata.

„To je dokaz u kome postoji luda?ka potreba da se sve kontroliše. Predsednik govori da ?e biti nosilac na beogradskim izborima. Nije važno koje politike nudimo, šta su problemi gra?ana, ve? zastrašivanje, kult li?nosti, kontrola medija, satanizaciju onih koji izgovore bilo šta što nije povoljno po vlast“, rekao je on.

Komentarišu?i izveštaj policije o rušenju u Savamali, Pavi?evi? je naveo da je taj izveštaj potvrda onogo što se slutilo – „da ?e se i?i na razvla?enje do neke politi?ki oportune prilike da se razreši“.

„Zanimljivo mi je koliko policija deluje neefikasno, da ?ak i nama deluje da su stvari mogle da se istraže, da je moglo da se istraži ko je isklju?io struju, jedino je stvar s paukom razrešenja, o?igledno je postojalo namerno odugovla?nje i neistraživanje. Recimo, na poslednjim izborima kada je snimljeno ubacivanje listi?a u kutiju, za 15 minuta je otkriveno ko je to radio“, navodi profesor FPN.

Raša Nedeljkov smatra da ukoliko bi profesionalci koji postoje u policiji i tužilaštvu bili slobodni da rade, slu?aj Savamala mogao da se razreši.

„To kažu stru?njaci koji znaju kakve ?estite ljude imamo tamo, ovo je jedan od pokazatelja da je politika ja?a od institucija. Imamo ljude koji su došli na pozicije samo zato što su lojalni, a kada službenici to vide i kada vide šta se desilo onima koji su podigli glavu…“, kaže Nedeljkov.

Govore?i o zahtevu Ministarstva unutrašnjih poslova za pokretanje postupka protiv Pavla Terzi?a i Gavrila Vu?eti?a jer su organizovali neprijavljen skup 21. aprila ove godine pod nazivom „Protest protiv diktature“, Nedeljkov je rekao da su pronašli samo imena njih dvojice i dodao da kada bi se i u mnogo zna?ajnijim slu?lajevima sli?no postupalo, „onda bismo imali vladavinu prava“.

„Ako je nešto ura?eno, treba da se odgovara. U situacijama gde imamo ozbiljnija kršenja, ovo mi izgleda kao obra?un sa onima koji nemaju resurse da se brane. Bivate napadnuti najstrašnijim oru?ima a ne možete da odgovorite“, navodi Nedeljkov.

(N1) 

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Lovac
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga