Preko 100.000 mladih u Srbiji uključeno u sprovođenje Nacionalne strategije za mlade

Oko 18.000 mladih bilo je direktno uključeno u sprovođenje 136 projekata koje je finansiralo ministarstvo omladine i sporta tokom 2010, kojima su sprovođenji ciljevi Nacionalne strategije za mlade. Indirektno je u njihovo sprovođenje uključeno 105.000 mladih

26. nov 2010

Savetodavno telo za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade,  koje je formirala ministarka omladine i sporta Snežana Samardžić Marković na 13 sednici, koja je održana 23. novembra, razmatralo je rezultate u sprovođenju Strategije tokom poslednjih šest meseci.
Istaknuto je da je preko 100.000 mladih bilo direktno ili indirektno uključeno u sprovođenje Strategije, da je otvoreno preko 150 novih omladinskih preduzeća, da se trend otvaranja kancelarija za mlade nastavio i da se uprkos krizi, vide veliki pozitivni pomaci. Pohvaljeno je i insistiranje da se od samog početka izrade Zakona o mladima konsultuju omladinske organizacije, udruženja, kancelarije za mlade, lokalna samouprava, institucije koje se bave mladima, čime se u proces uključuju oni na koje se zakon odnosi. Ministarka je prisutne informisala i o sprovedenim i planiranim aktivnostima na promociji evropskih vrednosti i tolerancije i borbi protiv nasilja.

Kancelarije za mlade

Ministarka omladine i sporta izvestila je članove saveta da je u poslednjih šest meseci nastavljen trend otvaranja kancelarija za mlade, uprkos ekonomskoj krizi. Otvaranje 115. kancelarije za mlade u Srbiji, odnosno 110. od osnivanja Ministarstva omladine i sporta, održaće se u vojvođanskoj opštni Žitište. Ministarka je istakla da je 86 koordinatora kancelarija za mlade prošlo obuku za konkurisanje za dodatna finansijska sredstva za sprovođenje lokalnih akcionih planova. Ona je izjavila i da je 20 novih opština dobilo sredstva od Ministarstva u iznosu od preko 3 miliona dinara da izradi svoje lokalne akcione planove za mlade, dok je 67 kancelarija za mlade dobilo opremu/nameštaj  koja je nabavljena za potrebe prošlogodišnje Univerzijade. Oko 16 miliona dinara dobilo je 47 opština za sprovođenje već usvojenih lokalnih akcionih planova za mlade.

Priznanje iz Evrope

Priznanje za najveći napredak u regionu stiglo je iz Saveta Evrope, koji je organizovao napredni trening za 20 koordinatora kancelarija za mlade iz Srbije, koji je poslužio da se oni upoznaju sa najboljim evropskim iskustvima, kao i da evropske institucije steknu nova saznanja o tome zašto i pored ograničenih finansijskih sredstava Srbija uspeva da dostigne najveći deo postavljenih ciljeva.

Preko 100.000 mladih uključeno u projekte koje je finansiralo Ministarstvo

„Oko 18.000 mladih bilo je direktno uključeno u sprovođenje 136 projekata koje je finansiralo ministarstvo omladine i sporta tokom 2010, kojima su sprovođenji ciljevi Nacionalne strategije za mlade. Indirektno je u njihovo sprovođenje uključeno 105.000 mladih. Obuku za pisanje projekata proći će uskoro 29 novih omladinskih organizacija, istakla je ministarka.

Mladi učestvuju u pisanju Zakona o mladima

Tokom kampanje „Mladi su zakon“ ministarstvo je finansiralo udruženja građana – resurs centre da sprovedu konsultacije sa mladima i predstavnicima institucija i organa koje bave mladima na lokalnom nivou o sadržaju budućeg zakona o mladima. Održano je 29 okruglih stolova,  25 javnih događaja, a trenutno je na Fejsbuku u toku glasanje za naj-volontersku akciju, u konkurenciji 25 najboljih po okruzima naše zemlje. Najbolja volonterska akcija, izabrana na taj nači, biće svečano nagrađena na Međunarodni dan volontera 5. decembra.  U dva konsultativna procesa došlo se do prvog predloga teksta Zakona o mladima. Uspelo se u nameri da u procesu pisanja Zakona učestvuju mladi ljudi. Cilj je da se do kraja godine krene u javnu raspravu, istakla je Ivana Kovačević, državni sekretar u Ministarstvu omladine i sporta.

Omladinsko preduzetništvo

U saradnji sa USAID organizuje se treći krug obuke iz omladinskog preduzetništva za 33 nove opštine u Srbiji. Dvanaest opština je usvojilo lokalni akcioni plan za razvoj omladinskog preduzetništva, a odabrano je i 11 novih u kojima će se izraditi ova vrsta lokalnog plana.
Projekat „Razvoj omladinskog preduzetništva u Srbiji“, donacija Kraljevine Norveške, realizovan je u saradnji sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja, Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj i norveškom agencijom BIP – obučeno je 746 mladih iz 14 gradova, realizovana 3 regionalna sajma i nacionalni sajam biznis baza, do sada je formirano 152 omladinskih preduzeća, a odabrani mladi preduzetnici su učestvovali u studijskim posetama tokom leta 2010.

Milijarda za talente od 2008. do danas

Fond za mlade talente, nagradio je 665 učenika u iznosima od 20.000 do 200.000 dinara za uspehe na takmičenjima tokom 2009. godine, 323 studenta biće stipendirano na studijama van Srbije, dok će Fond dobiti 1000 novih stipendista kada se objave rezultati konkursa za najbolje studente završnih godina osnovnih i master studija na fakultetima u našoj zemlji. Time se ukupan iznos odvojen na stipendije i nagrade popeo na milijardu dinara, a broj stipendista i nagrađenih od ovog Fonda tokom protekle dve i po godine na preko 5.300. Fond je dobio novi identitet, a stipendije i nagrade naziv „Dositeja“, insipirisan najvećim modernim srpskim prosvetiteljem i utemeljivačem modernog školskog sistema u našoj zemlji.

Talenti prioritet u zapošljavanju

Talenti su prioritet na osnovu sporazuma sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, a 2. oktobra održan je i sajam zapošljavanja „Najbolji kadrovi za najbolje poslodavce“ na kom su prednost imali stipendisti. Usluge Centra za karijerno vođenje i savetovanje mladih talenata, jedinog te vrste kod nas, koristilo je 280 stipendista. U Nišu, Beogradu i Novom Sadu na radionicama za profesionalni razvoj učestvovalo je 72 stipendista Fonda.

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Lovac
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga