Pravobranilaštvo odbilo da dostavi akte o radu državnih javnih preduzeća

Poverenik: Informacije koje govore o radu organa javne vlasti trebaju da budu dostupne javnosti

15. sep 2020

Državno pravobranilaštvo odbilo je da Partnerima Srbija dostavi traženu dokumentaciju o radu javnih preduzeća kojima raspolaže, uprkos tome što je Poverenik za informacije od javnog snačaja Državnom pravobranilaštvu rešenjem naložio dostavljanje te dokumentacije, saopštili su danas Partneri Srbija.

Kako ocenjuju, na taj način Državno pravobranilaštvo postupilo je suprotno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Partneri Srbija su u januaru 2020. od Državnog pravobranilaštva zatražili predloge ugovora i druge akte u vezi sa radom društava kapitala i javnih preduzeća: JP Elektroprivreda Srbije, Telekom Srbije a.d., Er Srbija a.d., JP Putevi Srbije, Park prirode Mokra gora, HК Кrušik Valjevo a.d., Zavod za ispitivanje oružja i municije d.o.o. iz Кragujevca, JP Železnice Srbije, JP Srbijagas, Telus a.d. i CIP Beograd.

Partneri Srbija zatražili su i mišljenja Državnog pravobranilaštva o dostavljenim predlozima ugovora i drugim aktima.

„Državno pravobranilaštvo prvo je odbilo da dostavi svu traženu dokumentaciju, tvrdeći da kao zakonski zastupnik ne može informacije o zastupanim subjektima davati trećim licima bez njihove saglasnosti, kao i da je zaštita interesa Republike Srbije pretežnija u odnosu na interes javnosti da zna i ima uvid u traženu dokumentaciju“, navodi se u saopštenju.

Partneri Srbija su zbog ovakvog postupanja pravobranilaštva izjavili žalbu Povereniku, smatrajući da je pravobranilaštvo neopravdano uskratilo informacije, pogrešno primenjujući osnove za ograničenje prava javnosti da zna i da tražene informacije treba da budu dostupne javnosti, kako zbog kontrole rada javnih preduzeća, tako i kontrole rada samog Državnog pravobranilaštva.

„Postupajući po žalbi, Poverenik je utvrdio da je Državno pravobranilaštvo bez uporišta u Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja odbilo zahtev“, navodi se u saopštenju i dodaje da Poverenik smatra da informacije koje govore o radu organa javne vlasti trebaju da budu dostupne javnosti.

Nakon toga, kako navode u Partnerima Srbija, pravobranilaštvo je dostavilo svoja mišljenja na predloge ugovora u vezi sa navedenim javnim preduzećima i društvima kapitala, ali nije postupilo po rešenju Poverenika u delu koji se odnosi na dostavljanje predloženih ugovora i drugih akata.

„Umesto da dostavi sve što je Poverenik naložio, pravobranilaštvo je i ovog puta navelo da predloge ugovora i drugih akata ne može da dostavi ’bez prethodne saglasnosti zastupanih organa’, čime je Državno pravobranilaštvo prekršilo Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja“, navodi se u saopštenju.

Smatraju da je ovakvo postupanje posebno problematično sa stanovišta vladavine prava u Republici Srbiji, imajući u vidu da pravobranilaštvo, kao organ koji po definiciji treba da prednjači u primeni propisa, ovog puta se oglušuje se o obavezujuće, konačno i izvršno rešenje drugog državnog organa.

„Zbog svega navedenog, Partneri Srbija su Povereniku uputili Predlog za sprovođenje upravnog izvršenja rešenja Poverenika, a od Upravnog inspektorata zatraženo je da sprovede nadzor nad primenom Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i utvrdi nepravilnosti u radu pravobranilaštva te pokrene prekršajni postupak“, piše u saopštenju Partnera Srbija.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Hibernacija
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga