- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Pravno obavezujući dokument sa Kosovom pominje se kao uslov za EU od 2012.

Pravno obavezuju?i sporazum o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije prvi put je javno pomenut u Srbiji pre više od pet godina, kada su poslanici vladaju?e nema?ke Hriš?ansko-demokratske unije (CDU) predstavili uslove na kojima ?e Berlin insistirati kada je re? o napredovanju Srbije na putu ka EU, a ušao je i u pregovara?ki okvir EU za Srbiju usvojen u januaru 2014. godine pred formalni po?etak pregovora o ?lanstvu.

Prilikom posete Beogradu 13. septembra 2012, poslanik CDU Andreas Šokenhof (Schockenhoff) je pravno obavezuju?i sporazum o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine naveo kao jedan od sedam uslova na ?ijem ?e ispunjenju insistirati njegova poslani?ka grupa u Bundestagu, u nameri da ih preto?e u zvani?an nema?ki stav.

Šokenhof je tada rekao i da ?e insistirati da ugovor Beograda i Prištine bude u pisanoj formi i da do kraja procesa pridruživanja EU svi detalji tog ugovora budu u potpunosti sprovedeni.

Nema?ki poslanik i blizak saradnik kancelarke Angele Merkel rekao je da zahtevi koje je predstavio na konferenciji za novinare nisu novi i da njegovi sagovornici u Beogradu nisu bili iznena?eni.

On je razgovarao sa tadašnjim potpredsednikom srpske vlade Aleksandrom Vu?i?em, ministrom spoljnih poslova Ivanom Mrki?em i predsednikom Skupštine Srbije Nebojšom Stefanovi?em.

Pravno obavezuju?i dokument o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine ušao je u pregovara?ki okvir EU za Srbiju koji usvojen je 9. januara 2014, a predstavljen je na prvoj me?uvladinoj konferenciji 21. januara, kada je Srbija i zvani?no otpo?ela pregovore sa EU.

Tu se navodi se da ?e „za Srbiju od posebne važnosti biti proces normalizacije odnosa sa Kosovom“.

„Ovaj proces ?e obezbediti da obe strane mogu da nastave svojim evropskim putem, izbegavaju?i da jedna drugu blokiraju u ovim naporima, i treba postepeno, do kraja pristupnih pregovora sa Srbijom, da dovede do sveobuhvatne normalizacije odnosa izme?u Srbije i Kosova, u formi pravno obavezuju?eg sporazuma, u nameri da ?e obe strane biti u stanju da u potpunosti ostvaruju svoja prava i ispunjavaju svoje obaveze“, navodi se u ?lanu 12.

Predsednik Srbije Aleksandar Vu?i? ju?e je rekao da Srbija ne?e mo?i da postane ?lanica EU bez pravno-obavezuje?eg dokumenta sa Kosovom.

„Nije to pitanje priznanja nezavisnosti, niko to još ne govori na takav na?in, govori izme?u redova, ali ne na taj na?in, ali ovo je ono što ja ve? sada mogu da vam kažem“, rekao je Vu?i? na pitanja novinara o razgovorima koje je prethodnog dana vodio sa zvani?nicima EU i NATO u Briselu.

(Beta) 

Podelite ovu stranicu!