Poziv za javne rasprave o konkursima za kulturu

Inicijativa nezavisne kulturne scene Novog Sada pozvala je Gradsku upravu za kulturu da sazove javne rasprave o nedavno objavljenim rezultatima konkursa i konkursnim procedurama za sufinansiranje projekata u kulturi

02. juna 2017

Inicijativa nezavisne kulturne scene Novog Sada pozvala je Gradsku upravu za kulturu da sazove javne rasprave o nedavno objavljenim rezultatima konkursa i konkursnim procedurama za sufinansiranje projekata u kulturi, čime bi se napravio uvod i za buduće forume za kulturu na kojima bi akteri u toj oblasti imali priliku da se direktno uključe u procese razvoja kulturne politike – preko Akcionog plana i Strategije razvoja.

Pozivom Gradskoj upravi za kulturu i članu Gradskog veća za kulturu Daliboru Rožiću, iznetom 1. juna na konferenciji za novinare u Omladinskom centru CK13, članice Inicijative žele i da dodatno doprinesu donošenju i realizaciji Akcionog plana. Njihov poziv stoga, kako je rečeno, treba tumačiti i kao poziv svim akterima u kulturi da se uključe u razvoj i implementaciju gradske kulturne politike.

Stoga je važno i da se Akcioni plan što pre usvoji, na šta takođe Inicijativa poziva i ohrabruje Gradsku upravu za kulturu i člana veća za kulturu.

Upućivanje javnog poziva, kako je istaknuto, u skladu je sa dogovorom i obećanjem koje je rezultat političke volje predstavnika Grada da sprovedu mere poboljšanja uslova rada u oblasti kulturnog stvaralaštva, u skladu sa principima participativnosti i transparentnosti, postavljenih Strategijom kulturnog razvoja grada u periodu od 2016-2026. U tom smislu, Inicijativa smatra da političku volju treba negovati i neprestano je prizivati u procesima pregovora i saradnje. Pomenuto obećanje, kako je istaknuto, nikako nije privatno, već je rezultat javnih razgovora i susreta kojima je i postignuto aktivno uključivanje Inicijative u kulturnu politiku koju sprovodi Grad.

Povodom nedavno objavljenih rezultata gradskog konkursa za 2017. godinu, svoje iskustvo rada u jednoj od komisija iznela je Milica Pekić, predsednica komisije za izbor projekata u oblasti savremenog stvaralaštva (savremeno-umetničke, istraživačke i edukativne delatnosti), jedna od osnivačica Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije, sa kojom Inicijativa uspešno sarađuje i koju je, upravo zbog iskustva rada na nezavisnoj kulturnoj sceni predložila za člana komisije.

Milica Pekić je skrenula pažnju na postupke koje je sprovodila komisija u kojoj je delovala i koji obezbeđuju veću transparentnost u procesu donošenja odluka, kao i objektivnost u ocenjivanju projekata.

Reč je o modelu bodovanja koji podrazumeva da svaki član komisije nezavisno i samostalno ocenjuje projekte prema uspostavljenim kriterijumima, a potom se zbrajanjem ocena formira ukupno bodovno stanje projekta, te rang lista projekata u skladu sa kojom se distribuiraju raspoloživa sredstva.

Milica Pekić je skrenula pažnju i na probleme u postojećim procedurama, koje se tiču: nejasno definisanih tematskih celina u oblasti savremenog stvaralaštva, nestandardizovanih procedura u radu komisija, zatim modela objavljivanja rezultata koji ne sugeriše metod rada i kriterijume, kao i disproporcije u namenjenim finansijskim sredstvima po budžetskim linijama, te disproporcije u raspolozivom budžetu po tematskim oblastima.

U tom smislu, sugerisani su predlozi za unapređenje rada koji bi vodili većoj demokratizaciji konkursnog postupka, očuvanju integriteta komisija i autonomnosti njihovog rada, većem učešću korisnika u procesu donošenja odluka posebno u vezi sa distribucijom javnih budžetskih sredstava, većoj transparentnosti celog procesa i boljoj komunikaciji Gradske uprave kao servisa građana sa svim akterima u polju kulture.

Milica Pekić je takođe pozvala Grad i članove ostalih komisija u oblasti savremenog stvaralaštva da se obrate javnosti obrazlaganjem svojih odluka na način na koji je Inicijativa pozvala javnost da se uključi u javne rasprave kako bi se stekao celokupan uvid u rad komisija, a radi budućeg zajedničkog rada na poboljšanju sprovođenja konkursnih procedura na javan, demokratski i transparentan način.

Članovi Inicijative, Ozren Lazić (Omladinski centar CK13) i Branka Ćurčić (Grupa za konceptualnu politiku), podsetili su da Inicijativa od prošlog proleća, kada je iznela zahteve povodom nepovoljnih uslova rada i kada je javnim delovanjem kao odgovorom na te uslove formirana, vodi aktivnu kulturnu politiku.

Inicijativa je svojim sugestijama aktivno učestvovala u procesu pisanja Strategije kulturnog razvoja, a na temelju dogovora i obećanja, putem svog delegata učestvovala je i u Radnoj grupi za izradu Akcionog plana. Takvo učešće je bilo moguće postići zahvaljujući nepartijskoj politici nevladinog sektora koju Inicijativa razvija i koja se tiče afirmacije nezavisnih udruženja građana kao ravnopravnih učesnika u kulturnoj politici. Skrenuta je pažnja da se politika Inicijative ne iscrpljuje, niti počiva isključivo u učešću u procesima koje Grad prepoznaje (Strategija i Akcioni plan), već je taj proces instrument za osnaživanje rada nezavisnih aktera u kulturi kako bi svojim delovanjem mogli da obavežu Gradsku upravu na odluke koje bi bile donešene zahvaljujući tim instrumentima.

Stoga, delovanje Inicijative počiva pre svega na opreznoj distanci od gradske politike i na uvidu da se ona ne može niti treba izjednačiti sa politikom Inicijative. Uz ovakav stav, Inicijativa nastavlja započete pregovore i saradnju sa Gradskom upravom za kulturu i članom veća za kulturu, insitirajući i dalje na rešavanju problema sa kojima se nezavisni akteri u kulturi suočavaju, što i predstavlja okosnicu rada Inicijative.

(SEEcult)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Aktivisti
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga