Poverenik: Sve češći slučajevi grubih povreda prava na zaštitu podataka o ličnosti

"Još jedan primer nezainteresovanosti nadležnih organa za zaštitu podataka o ličnosti građana"

02. apr 2018

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić ocenio je danas da se inače vrlo loša situacija u vezi sa odnosom nadležnih prema pravu građana na zaštitu podataka o ličnosti u poslednje vreme dodatno pogoršava i upozorio na sve češće slučajeve grubih povreda tog prava.

„Posebno su zabrinjavajući oni kod kojih je evidentna sumnja u izvršenje krivičnog dela, a na koji tužilaštva i MUP po pravilu ne reaguju, poput na primer nedavnog objavljivanja podataka o korisnicima socijalne pomoći u Požegi, povodom koga je poverenik pokrenuo postupak nadzora“, navodi se u saopštenju poverenika objavljenom na sajtu.

Nezavisno od tog slučaja, kako je navedeno, Šabić je pokrenuo postupak nadzora prema Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, i prema preduzetniku registrovanom pod nazivom „Softverski inženjering PC COM“ iz Beograda, povodom objavljivanja naročito osetljivih podataka o ličnosti, kao što su podaci o žrtvama porodičnog nasilja i primanju socijalne pomoći, na internetskoj prezentaciji ovog preduzetnika.

U sastavu ove internetske prezentacije, do intervencije poverenika, nalazilo se više korisničkih uputstava za upotrebu softvera za potrebe centara za socijalni rad, koja su sadržavala oznake resornog ministarstva i navedenog preduzetnika, piše u saopštenju.

Dodaje se da su ta uputstva sadržavala nezaštićene podatke o imenu, prezimenu, JMBG, datumu rođenja i adresi više žena koja su bile žrtve nasilja u porodici, kao i iste podatke za decu koja su bila žrtve zlostavljanja.

Podaci o ličnosti objavljeni su i za više primalaca socijalne pomoći, a uputstva su sadržavala i druge naročito osetljive podatke poput etničke pripadnosti.

„Odgovornost za objavljivanje ovih podataka dele kako preduzetnik, tako i resorno ministarstvo i nadležni centri za socijalni rad, koji po zakonu rukuju objavljenim podacima“, naveo je poverenik koji je postupak nadzora pokrenuo protekle sedmice, ali javnost nije obaveštavao da bi se izbegla dodatna viktimizacija pojedinaca, jer su njihovi podaci bili dostupni najširem krugu korisnika interneta.

Poverenik je naveo da su predmetna uputstva i podaci sada uklonjeni sa interneta i da će nastaviti postupak nadzora.

„I ovaj slučaj predstavlja primer nezainteresovanosti nadležnih organa za zaštitu podataka o ličnosti građana. Pet saziva Vlade Republike Srbije, i pored zakonske obaveze, do danas nije uredilo način arhiviranja i mere zaštite naročito osetljivih podataka o ličnosti. A nacrt novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti se ovim pitanjem uopšte ne bavi“, naveo je Šabić.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Lovac
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga