Poverenik: Nadzor zbog senior kartica

"Poverenik očekuje da će gradske vlasti dati odgovore na pitanja koja su u javnosti već otvorena"

31. okt 2017

Poverenik za informacije od javnog zna?aja i zaštitu podataka o li?nosti Rodoljub Šabi? saopštio je danas da je povodom projekta „Senior kartice“ pokrenuo postupak nadzora Gradske uprave Beograda u primeni Zakona o zaštiti podataka o li?nosti.

U saopštenju se navodi da se povereniku zbog projekta „Senior kartica“ koji su ju?e predstavili predsednica Vlade i gradona?elnik Beograda, obratio ve?i broj novinara pitanjima u vezi sa tim projektom, ali da se informacije moraju tražiti od gradskih vlasti, a tek u slu?aju da ih one uskrate, sti?e se pravo na podnošenje žalbe povereniku.

Dodaje se da poverenik o?ekuje da ?e gradske vlasti dati odgovore na pitanja koja su u javnosti ve? otvorena, kao što su: koji organ i kada je doneo odluku o projektu, da li je i kada raspisan tender za izradu kartice i veb sajta za koji je najavljeno da ?e biti na raspolaganju korisnicima kartice, šta konkretno zna?i da su „prve“ kartice besplatne i iz kojih sredstava se pla?aju, da li to zna?i da ?e penzioneri za „druge“ kartice pla?ati.

Poverenik je kazao da ne dovodi u pitanje zna?aj nastojanja da se životni uslovi penzionera poprave i da na?elno podržava takve aktivnosti, ali da one ne smeju biti predmet nikakvih provizornih akcija, „reklamnih“, politi?kih ili li?nih promotivnih aktivnosti, a pogotovo ne mogu biti opravdanje za nepoštovanje zakona.

„Uvidom u Centralni registar, utvr?eno je da Gradska uprava grada Beograda, kao rukovalac podataka, iako je po Zakonu o zaštiti podataka o li?nosti dužna (?l.51) nije prijavila zbirku podataka koja sadrži podatke o korisnicima ‘Senior kartice'“, naveo je povernek.

Kako se dodaje, Gradska uprava tako?e nije, iako je i to njena zakonska obaveza, prethodno obavestila Poverenika o nameri uspostavljanja ovakve zbirke, što, i jedno i drugo, sami po sebi predstavljaju kažnjive prekršaje.

Poverenik je naložio Gradskoj upravi da se u roku od tri dana izjasni o pitanjima koja se odnose na pravni osnov uspostavljanja zbirke podataka, vrstu i obim podataka o li?nosti koji se prikupljaju, kome se prikupljeni podaci stavljaju na raspolaganje, mere zaštite podataka koje su preduzete.

Po okon?anju postupka nadzora, poverenik ?e o utvr?enim ?injenicama i merama koje ?e preduzeti obavestiti javnost.

Na predstavljanju senior kartica gradona?elnik Beograda Siniša Mali rekao je da ?e penzioneri u Beogradu od 1. novembra mo?i da koriste personalizovane senior kartice kojima ?e ostvarivati brojne popuste pri pla?anjima u gradskim preduze?ima, javnim preduze?ima, pojedinim domovima zdravlja i nekim privatnim firmama.

Kako je rekao, grad ?e snositi sve troškove izrade i distribucije Senior kartice.

(Beta, foto: Medija centar) 

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Podešavanje
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga