- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Poverenik Marinović: Najviše žalbi podnose građani

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović izjavio je danas da je u 2019. godini ta institucija primila 13.989 predmeta, a rešeno je 13.997, kao i da se najveći broj odnosio na rešavanje žalbi zbog povrede prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

On je za skupštinskom govornicom rekao da je broj predmeta u 2019. godini 60 odsto veći nego godinu dana ranije i da je za to zaslužan jedan tražilac informacija koji je tražio informacije od svih prosvetnih ustanova u Srbiji.

„Po brojnosti idu informacije o vršenju nadzora nad obradom podataka o ličnosti i davanje stručnih mišljenja u vezi sa donošenjem i izmenom propisa ili njihovom primenom“, rekao je Marinović.

On je ocenio da se institut prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja i dalje koristi u velikoj meri i da ga, pre svega, koriste građani.

Marinović je rekao da su 70 odsto tražilaca informacija, koji se žale povereniku, pojedinci, potom slede udruženja građana, novinari i predstavnici medija, a zatim organi vlasti, političke stranke i njihovi članovi, advokati, privredni subjekti.

Prema njegovim rečima, podnosioci zahteva najteže dolaze do informacija koje su u vezi sa budžetskim sredstvima, javnim nabavkama, investicijama i drugim raspolaganjima i evidencijama javnih sredstava i imovine.

On je rekao da je broj tih žalbi u 2019. godini udvostručen u odnosu na 2018. godinu, kao i da je veliki broj podnet zbog ćutanja organa javne uprave, odnosno administracije.

„Preko 50 odsto žalbi koje dolaze kod nas su zbog nepostupanja, odnosno nepoštovanja osnovnog prava građana na dobijanje bilo kakvog odgovora“, istakao je on.

Marinović je naveo da je zbog toga Ministarstvu državne uprave predložio da se prilikom izmena Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i zaštiti podataka o ličnosti propiše novčana kazna, koju bi prekršajnim nalogom odgovornim licima u organima javne vlasti, koji nisu postupali po zahtevu, izricao poverenik.

„U strukturi žalbi o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja 61 odsto čine žalbe protiv republičkih, državnih i drugih organa i organizacija, a od toga je četvrtina protiv ministarstava i organa u njihovom sastavu. Broj žalbi protiv republičkih organa porastao je u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu za više od 71 odsto“, precizrao je poverenik.

Marinović je kazao da je u 2019. godini povećan broj žalbi protiv javnih preduzeća za 4,7 odsto, ali je manje žalbi na organe pravosuđa, lokalne samouprave i pokrajinske organe.

Naveo je da je Upravna inspekcija u 2019. godini podnela samo jedan zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv odgovornih osoba zbog uskraćivanja informacija, dok su građani podneli 4.903 zahteva nadležnim sudovima.

Marinović je rekao i da je institucija Poverenika obavila 701 nadzor nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti , a najčešći razlog za to bila je upotreba ličnih podataka nekih osoba suprotno zakonu.

(FoNet, foto: N1)

Podelite ovu stranicu!