- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Poverenica: Patrijarhalni obrasci i stereotipi o ulogama žena

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Jankovi? ocenila je da su mehanizmi zaštite rodne ravnopravnosti definisani brojnim zakonskim propisima, ali da još nisu deo svakodnevnog života, jer su preovla?uju?i modeli odnosa i dalje bazirani na patrijarhalnim obrascima i stereotipima o ulogama žena i muškaraca u društvu.

„Žene se svakodnevno suo?avaju sa ogoljenim i prikrivenim formama omalovažavanja, isklju?ivanja, ponižavanja, pa i nasilja, i to samo zato što su žene, a diskriminaciji su posebno izložene žene iz višestruko marginalizovanih grupa“, kazala je Brankica Jankovi? na predavanju u okviru „Škole demokratije“.

Prema njenim re?ima, žena iz tih grupa gotovo da uopšte nema u javnom životu, a posebno na mestima na kojima se odlu?uje.

„Nijedan propis, ma koliko savršen bio, ne?e dovesti do fakti?ke rodne ravnopravnosti. Jedino promena svesti i edukacija svih aktera u društvu može razbiti ove prepreke i omogu?iti nam da zaista imamo jednake mogu?nosti, bez obzira na pol u kojem smo ro?eni“, kazala je Brankica Jankovi?.

Dodala je da praksa Poverenika za zaštitu ravnopravnosti pokazuje da je pol jedan od dva naj?eš?a osnova zbog kojih gra?ani podnose pritužbe zbog diskriminacije.

“Školu demokratije” organizovali su Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) i Inicijativa Otvoreni parlament, u saradnji sa Misijom OEBS-a.

(Autonomija/FoNet) 

Podelite ovu stranicu!