- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Poverenica: Diskriminacija već godinama najzastupljenija na tržištu rada

Poverenicа zа zаštitu rаvnoprаvnosti Brаnkicа Jаnković ocenila je danas da je tržište rada oblast u kojoj je diskriminacija najzastupljenija već godinama i da bi nadležni trebali da inteziviraju rad na efikasnijoj zaštiti prava radnika.

Poverenica je povodom obležavanja 1. maja, Međunarodnog praznika rada, navela da su žene, stari, osobe sa invaliditetom, mladi i siromašni građani koji prihvataju nehumane uslove rada, najdiskrimisanije grupe na tržištu rada.

„Osim što predstavlja kršenje ljudskih prava, diskriminacija u oblasti radnih odnosa ima i negativne posledice na ukupan ekonomski napredak, jer povećava broj siromašnih i socijalno isključenih, te je upravo njeno suzbijanje uslov za društveni prosperitet i rast životnog standarda“, saopštila je Brankica Stanković.

Podsetila je da Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu podnela Inicijativu za izmene ili stavljanje van snage zakona kojim je zabranjeno zapošljavanje u javnom sektoru, imajući u vidu posledice funkcionisanja službi u oblasti zdravlja, prosvete, socijalne zaštite, brige o deci, nauke i kulture.

Poverenica je najavila da će na Međunarodni dan tolerancije, podneti Narodnoj skupštini Poseban izveštaj o diskriminaciji u oblasti rada i zapošljavanja.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!