- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Pošti „nepoznat“ mađarski naziv?

Poštanska služba, sa natpisom „adresa nepoznata“ vratila je Nacionalnom savetu Mađara besprekorno adresirano pismo koje je poslala u Suboticu i Čoku, a predsednik tog tela Tamaš Korhec najavio je da će zbog narušavanja prava na upotrebu jezika zatražiti da se istraži taj slučaj i da će podneti prijavu.

– Jedini „nedostatak“ koverte na kojoj je bio naznačen poštanski broj i ulica mogao je da bude što smo naziv naselja u kojem većinski žive Mađari naznačili na mađarskom jeziku (sic!). Napisali smo Csóka, a ne „Чока“ ili „Čoka“. Odmah sam zamislio „blagonaklonog“ činovnika koji radi u kikindskoj sortirnici ili u čokanskoj maloj pošti kako je ne krijući revolt vehementno preškrabao mađarki naziv naselja koji se od srednjeg veka kontinuirano koristi i kako je naše pismo odlučnim pokretom zavitlao prema korpi koja služi za „škart“. Nažalost, ne radi se o usamljenom slučaju, ali među meni poznatim slučajevima previše je severnobanatskih, slučajeva koji se vezuju za Čoku. U svakom slučaju, stvar nećemo ostaviti na ovome, zbog povrede naših prava na upotrebu jezika predložićemo istragu i podnećemo prijavu. Mađarski je jezik u službenoj upotrebi i u Kikindi i u Čoki, ali i da nije u službenoj upotrebi, jednostavno ne možemo da dozvolimo da se naš jezik izopšti iz javnog života, kancelarija, sa ulice, jer od toga samo je jedan korak da mi, naša kultura i istorija budu izbrisani iz naše postojbine – naveo je Korhec u autorskom dnevničkom zapisu, kojeg je objavio „Mađar so“.

Podelite ovu stranicu!