Poljoprivrednici traže konkretne mere za suzbijanja posledica suše

Ratari smatraju da su iznevereni i ostavljeni od sopstvene države da se sami snalaze

09. okt 2017

Udruženje „Pan?eva?ki ratari“ i asocijacija Agrarni forum Pan?eva apelovali su danas na nadležne da više ne odlažu donošenje konkretnih mera za suzbijanje posledica suše, jer se, kako isti?u, na taj na?in ugrožava jesenja setva.

„Neozbiljno odugovla?enje i nedonošenje konkretnih mera pomo?i ugrozi?e i obnavljane nove proizvodnje i setvu ozimnih useva u optimalnim agro rokovima“, navodi se u saopštenju i isti?e da su mnogi pojoprivrednici pretrpeli veliku štetu zbog suše.

Podse?a se da na zajedni?koj sednici Vlade Srbije i Vojvodine, koja je održana 6. oktobra, nisu usvojeni konkretni zaklju?ci povodom proglašenja 2017. godine, godinom elementarnih nepogoda od suša , „samim tim nema ni konkretnih mera za neophodnu pomo? poljoprivrednicima – ratarima“.

Ratari smatraju da su iznevereni i ponovo „ostavljeni od sopstvene države da se sami snalaze“.

„Nisu otpisane nametnute obaveze po osnovu naknade za odvodnjavanje do kraja 2016. godine, iako je obra?un takvih dažbina nezakonit, jer Uredba Vlade Srbije nije bila uskla?ena sa tada važe?im zakonom o vodama. Nije ura?eno ništa povodom PIO doprinosa poljoprivrednika koje bi trebalo staviti u status mirovanja u 2017. godini“, piše u saopštenju.

Kako se dodaje, odugovla?enje i ?ekanje ministra finansija da se vrati iz SAD je samo, „dobar izgovor za nedonošenje konkretnih mera za osloba?anje poljoprivrednika 50 odsto od ubiranja akciza za dizel gorivo, za poljoprivredu“.

U me?uvremenu, isti?u iz poljoprivrednih udruženja, teku optimalni agrorokovi za setvu pšenice (5. – 25. oktobar) i postoji velika verovatno?a da za setvu pšenice ne?e biti nikakvih olakšica u vezi kupovine dizel goriva.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Ekipa
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga