Pokrajinski ombudsman: Više aktivnosti usmeriti na osnaživanje roditelja

Više pažnje posvetiti proširivanju usluge porodičnog saradnika

29. maja 2015

Pokrajinski zaštitnik građana ocenio je danas da su mere koje država i institucije svih nivoa vlasti preduzimaju u cilju podrške ostvarivanju prava deteta potrebne, ali nedovoljne i da bi trebalo više aktivnosti i mera podrške usmeriti na jačanje prirodne porodice i osnaživanje roditelja.

U saopštenju Pokrajinskog ombudsmana povodom Međunarodnog dana roditelja ističe se da bi odgovorni trebalo više pažnje i aktivnosti da posvete proširivanju usluge porodičnog saradnika, čija je uloga da pruži podršku porodici u riziku i preventira izdvajanje dece iz njihovih porodica, kao i da obezbedi povratak dece iz hraniteljske u prirodnu porodicu.

Istovremeno, u toj instituciji su apelovali na organe svih nivoa vlasti da planiraju i obezbede novčana sredstva u budžetima radi podrške porodici i deci i da posebnu pažnju usmere na podržavanje i promovisanje psihosocijalne podrške i edukativnih programa i škola za roditelje.

U saopštenju se upozorava da, uprkos zakonskih, strateških i praktičnih mera koje preduzima država i celo društvo, veliki broj porodica u našoj zemlji suočava se sa nezavidnom materijalnom i socijalnom situacijom, a mnoge se bore za puko preživljavanje. Pored toga, dodaje se, porodica se menja iz patrijarhalne u savremenu, što dovodi do promena očekivanih društvenih uloga majke i oca i njihovog doživljaja sebe kao roditelja. U takvim uslovima, ocenjuje se, svakodnevno se preispituje sposobnost roditelja da roditeljske obaveze ispunjavaju na način koji bi oni želeli i u najboljem interesu deteta.

U saopštenju se dodaje i da poseban problem predstavlja nedovoljna podrška i osnaživanje za odgovorno roditeljstvo koje savremeno društvo pred njih postavlja.

Međunarodni dan roditelja ustanovljen je 2012. godine Rezolucijom Generalne skupštine UN u znak zahvalnosti roditeljima širom sveta za njihovu nesebičnu posvećenost deci i brigu o njima. Rezolucijom se u pravi plan stavlja odrastanje deteta u porodičnom okruženju u kojem se neguju ljubav i razumevanje neophodno za celokupan i harmoničan razvoj ličnosti deteta.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Druga runda
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga