- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Pokrajinski budžet rebalansom smanjen za 4,4 odsto

Vlada Vojvodine utvrdila je danas Predlog rebalansa pokrajinskog budžeta za 2013. godinu, koji će biti smanjen za 4,4 odsto u odnosu na usvojeni budžet i iznosiće 77,33 milijarde dinara, saopšteno je sa sednice pokrajinske vlade.

Rebalansu budžeta pristupiće se zbog potrebe da se usklade izvori finansiranja, odnosno da se pad ustupljenih poreskih prihoda nadomesti raspoređivanjem prenetih sredstava iz ranijih godina, navodi se u saopštenju za javnost.

Skupština Vojvodine o Predlogu rebalansa pokrajinskog budžeta treba da odlučuje na sednici zakazanoj za 3. jul.

Vlada Vojvodine je precizirala da su ustupljeni poreski prihodi smanjeni za oko 3,20 milijardi dinara, odnosno za oko 22 posto u odnosu na aktuelni pokrajinski budžet, kao posledica smanjenje poreza na zarade za 600 miliona dinara i smanjenja poreza na dobit i kapitalne dobitke koje plaćaju preduzeća i druga pravna lica za oko 2,60 milijardi dinara.

„Ostvarenje jednog od važnijih izvora finansiranja nadležnosti pokrajine – prihoda od poreza na dobit – u prvoj polovini godine beleži negativnu tendenciju u dinamici naplate. Procenjeni efekat primene nove zakonske regulative u oblasti poreskog sistema, odnosno smanjenje stope poreza na dohodak za dva posto, u pokrajinskom budžetu zahteva prilagođavanje planiranog iznosa iz ovog poreskog oblika, i to smanjenjem za 600 miliona dinara“, objašnjava se u saopštenju.

Dodaje se da su usvajanjem završnog računa budžeta Vojvodine za 2012. godinu, stvoreni uslovi da se smanjenje ustupljenih prihoda zameni drugim izvorom finansiranja, to jest prenetim neutrošenim sredstvima iz ranijih godina.

„Rebalans je način da se zbog navedenih razloga, a bez značajnije izmene usvojene politike javne potrošnje, raspored sredstava prilagodi realnim izvorima iz kojih ih je moguće finansirati i realizovati u ovoj budžetskoj godini“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da se predloženim rebalansom omogućava realizacija kapitalnog ulaganja u podizanje kvaliteta zdravstvene zaštite opremanjem zdravstvenih ustanova na teritoriji Vojvodine.

„Iako se rebalansom predlaže smanjenje ukupnog obima budžeta Vojvodine, planira se povećanje sredstava za potrebe poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u iznosu od 358 miliona dinara“, piše u saopštenju.

Vlada Vojvodine uputila je danas Skupštini Vojvodine i pozitivno mišljenje na Izveštaj o poslovanju Fonda za kapitalna ulaganja Vojvodine u 2012. godini.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!