Pokrajinska vlada predložila rešenje za „Aleksu Šantić“

Pokrajinska vlada nema pravo da nekome otpisuje kamatu

04. feb 2015

Pokrajinska vlada donela je danas odluku da AP Vojvodina, preko Agencije za osiguranje depozita i Razvojni fond Vojvodine, kao većinski hipotekarni poverioci, prihvate predlog da se najpovoljnijem ponuđaču proda 700 hektara zemljišta sa pripadajućim objektima dužnika A.D. „Aleksa Šantić“ iz istoimenog mesta u opštini Sombor, te da se nakon naplate osnovnog potraživanja sa pripadajućim kamatama, novac koji pređe osnovno potraživanja uloži u to poljoprivredno dobro.

Ministar privrede Željko Sertić izjavio je nedavno da Razvojni fond Vojvodine opstruiše privatizaciju „Alekse Šantića“ i dovođenje stranih investitora.

Na današnjoj zajedničkoj konferenciji za novinare članova Pokrajinske vlade i predstavnika Razvojnog fonda Vojvodine istaknuto je da je, prema programu prodaje koji je sačinila Vlada Srbije, početna cena prodaje 700 hektara zemljišta oko 910 miliona dinara.

Pokrajinski sekretar za finansije Zoran Radoman podsetio je da je pre nešto više od mesec dana Vlada Srbije donele preporuku kojom se Vojvodini i Razvojnom fondu Vojvodine preporučuje da otpišu kamatu na potraživanja koja imaju prema AD „Aleksa Šantić“. On je naveo da ukupna obaveza „Alekse Šantića“ prema svim poveriocima iznosi oko 2,4  milijarde dinara, od kojih su potraživanja AP Vojvodine preko Agencije za osiguranje depozita, kojoj su poverena potraživanja Vojvodine i Razvojnog fonda Vojvodine, oko 1,1 milijardu dinara, što gotovo 50 odsto od ukupnog dugovanja tog poljoprivrednog dobra različitim poveriocima.

Radoman je naveo da potraživanje Vojvodne za glavnicu iznosi 544,5 miliona dinara, dok je kamata za to potreživenje 584,5 miliona dinara.

„Prihvatamo prodaju 700 hektara zemljišta, kako bi proces privatizacije AD „Aleksa Šantić“ mogao da se nastavi, ali ne možemo da prihvatamo da se odreknemo preko 580 miliona kamate. Zbog toga smo i doneli odluku da se prihvati prodaja, a da Agencija za osiguranje depozita i Razvojni fond Vojvodine izveste Ministarstvo privrede, da ćemo iznos sredstava koji se naplati prodajom imovine preko 543 miliona preko Razvojnog fonda Vojvodine i pokrajinskog budžeta, uložiti u AD ‘Aleksa Šantić'“, kazao je pokrajinski sekretar za finansije i dodao da je time zaštićena imovina Pokrajine, omogućena privatizacija i omogućeni su jednaki uslovi za sve potencijalne investitore.

Radoman je ocenio da je predloženo rešenje prihvatljivo za sve aktere u rešavanju problema oko privatizacije tog poljoprivrednog dobra i da je ono još jedan od pokazatelja da je gašenje Razvojne banke Vojvodine bio isključivo politički pritisak, te da ekonomskih razloga za gašenje te banke nije bilo.

BanovinaRadoman je ponovo naglasio važnost saradnje Pokrajinske i Republičke vlade, kao i nužnost uključivanja pokrajinske administracije u rešavanju problema.

Potpredsednik Pokrajinske vlade Branislav Bogaroški naglasio je da će predloženo rešenje omogućiti zaštitu interesa Vojvodine, ali i kvalitetno investiranje, kako u 700 hektara koji će se prodati, a koji su trenutno pod hipotekom Razvojnog fonda Vojvodine, tako i kvalitetnu privatizaciju drugog dela preduzeća AD „Aleksa Šantić“ koja će uslediti u nekom narednom
periodu.

Bogaroški je dodao da je povodom preporuke Vlade Srbije da Vojvodina i Razvojni fond, kao najveći poverioci otpišu kamatu na svoja potraživanja, Nadzorni odbor Razvojnog fonda smatrao da je dužan da zaštiti vojvođanske interese i da se ponaša isto prema svim potencijanim investitorima na teritoriji Vojvodine, što znači da se, kako je rekao, ne mogu ad hoc donositi odluke koje će nekom omogućiti da kupi imovinu sa koje je otpisana kamata, dok nekom drugom investitoru to neće biti omogućeno.

„Mi nemamo pravo da nekom otpisujemo kamatu, jer za nju snosi odgovornost onaj ko je dužan, i pravo na tu kamatu imaju svi građani Vojvodine. To nije pitanje da li mi imamo volju da otpišemo kamatu ili nemamo, nego je pitanje našeg odgovornog odnosa prema javnim sredstvima“, kazao je Bogaroški.

Uplaćeno kompletno potraživanje za „Bačku“ iz Sivca

Direktor Razvojnog fonda Vojvodine Dušan Bajić ocenio je da je predloženo rešenje ubedljivo najbolje za rešavanje postojećeg problema, jer zadovoljava sve kriterijume. On je objasnio da Fond dolazi do sredstava koje potražuje, a višak, odnosno kamate, će uložiti odlukom pokrajinske i republičke  Vlade u „Aleksu Šantić“ u društvo kapitala koje će se privatizovati u drugom krugu.

„Upravo zbog toga smo insistirali i kod Nadzornog odbora, a posle i kod Pokrajinske vlade koja je naš većinski vlasnik sa 78 odsto, da se nađe rešenje da se ne odričemo kamate za potrašivanje od AD „Aleksa Šantić“, jer to stvara loš presedan i jednostavno nema veze sa ekonomijom, sa poslovanjem Fonda“, kazao je Bajić.

On je dodao da je od svog postojanja – aprila 2013. godine, do danas, Fond uspeo da naplati oko tri milijarde dinara. Mimo toga, istakao je, Fond poseduje nekretnine u vrednosti skoro dve milijarde dinara,  koje su mu prenete iz Razvojne banke Vojvodine. Takođe, trebalo bi da se naplate još dve milijarde iz starog takozvanog ‘lošeg portfolia’, što bi, prema njegovim relima, ukupno iznosilo 7,5 do 8 milijardi dinara, što u akcijama, što u starim potraživanjima.

„Da li je to značilo da je Razvojna banka Vojvodine bila loša ili toliko loša – neka cene oni koji se time bave. Moje mišljenje je da nije bila toliko loša“, kazao je Dušan Bajić i dodao da je u petak uplaćeno kompletno potraživanje od 1,7 milijaredi dinara za „Bačku“ iz Sivca.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Lovac
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga