Pištaljka: Rođačke veze u trenerskoj školi

Osim supruge, u Visokoj školi u Subotici rade i dve Bunčićeve rođake

05. avg 2014

Doskorašnji direktor Visoke škole za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici Veselin Bunčić za vreme svog mandata izmislio je radno mesto za svoju suprugu sa Filipina i zaposlio je u ovoj visokoškolskoj državnoj ustanovi bez konkursa.

U vreme dok je bio direktor, u toj školi angažovane su i njegova sestra i jedna njegova rođaka, pokazuje istraživanje Pištaljke.

Mesto tehničkog saradnika za pružanje prve pomoći i korespondenciju na engleskom jeziku nije postojalo u sistematizaciji radnih mesta kada je Irma Bunčić primljena na posao 2011. godine.

Štaviše, u tadašnjoj sistematizaciji – koja je važila od 2007. godine – ne pominju se ni radne pozicije vezane za „korespondenciju na engleskom jeziku“ niti one vezane za pružanje prve pomoći.

U dokumentima koja je Pištaljka dobila tražeći trenutnu sistematizaciju radnih mesta u Visokoj školi u Subotici kao i sve odluke o promeni sistematizacije, radno mesto tehničkog saradnika za pružanje prve pomoći i korespondenciju na engleskom jeziku prvi put se pominje u sistematizaciji iz 2013. godine.

U tom dokumentu piše da korespondent za engleski jezik „vrši komunikaciju sa inostranim ustanovama“ u cilju potpisivanja ugovora i dobijanja projekata EU, „pomaže u provođenju kurseva iz engleskog jezika“, ali zadatak su mu i „demonstracije zbrinjavanja povreda kod zaposlenih i studenata“.

Kao uslovi za prijem na ovo radno mesto navedeni su viša ili srednja stručna sprema informatičke, medicinske ili tehničke struke i „govorni engleski jezik“.

Dakle, kandidat za zaposlenje ne mora da završi studije engleskog jezika, ali je zato potrebno da ima srednju medicinsku školu.

Takvu školu, smer za babice, na Filipinima je završila supruga Veselina Bunčića.

Na pitanje da li je tadašnji direktor, a sada pomoćnik direktora, bio u sukobu interesa kada je u radni odnos primljena Irma Bunčić, dobili smo odgovor sa potpisom Veselina Bunčića u kojem on tvrdi da njegova supruga (!) „nije bila u sukobu interesa“ jer „u vreme zapošljavanja nije bila bračni drug tadašnjeg direktora škole“.

Osim supruge, u Visokoj školi u Subotici rade i dve Bunčićeve rođake.

Jedna od njih, Snežana Ružić, na mesto asistenta za fizičko vaspitanje izabrana je na konkursu, s tim što je predsednik komisije koja je odlučivala koji će od prijavljenih kandidata dobiti posao bio Veselin Bunčić.

U njegovom odgovoru na pitanje Pištaljke da li je i u ovom slučaju bilo sukoba interesa navodi se da, pošto je Snežana Ružić jednoglasnom odlukom nastavnog veća škole izabrana u zvanje saradnika u nastavi, „tadašnji direktor nije ni imao izbora nego da zaključi radni odnos na godinu dana za saradnika u nastavi, iako se radilo o njegovoj daljoj rođaci“.

Rođena Bunčićeva sestra, dr Sonja Bunčić, zaposlena je po ugovoru o delu, a kako se navodi u odgovoru, jedini razlog zbog kojeg je ona angažovana je taj što su „Nenad Đurđević i Sonja Bunčić jedini stručnjaci za oblast sportskog prava u Republici Srbiji“.

Na sastav nastavnog i drugog kadra u subotičkoj visokoj školi nisu uticali samo nepotistički maniri Veselina Bunčića, već i nezakonita otpuštanja profesora.

Otpuštenu profesorku Aleksandru Vukomanović Apelacioni sud u Novom Sadu vratio je na posao, a zbog nezakonitog otkaza Visokoj školi je bilo naloženo da na ime neisplaćenih zarada, kamata i drugih naknada i troškova otpuštenoj profesorki isplati nešto više od 900.000 dinara.

Visoka skola strukovnih studija SuboticaAleksandra Vukomanović je posle četrnaest godina rada u Visokoj školi otpuštena zbog toga što „ne ispunjava potrebna znanja za posao koji obavlja“, a rešenje o otkazu dobila je mesec dana nakon što se našla na mestu predsednika Samostalnog sindikata škole.

Veselin Bunčić otpustio je i dr Lasla Hajnala, dugogodišnjeg profesora, i to tek pošto se ovaj kandidovao za direktora.

Na sednici Saveta škole na kojoj se odlučivalo o izboru novog direktora, profesoru Hajnalu, profesorki Nadeždi Rodić, takođe kandidatu za direktora, kao i predsednici sindikata škole bilo je zabranjeno prisustvo.

Na toj sednici odlučeno je da novi direktor bude dotadašnji pomoćnik direktora Dragutin Rajić, koji je na sednici bio prisutan, a Veselin Bunčić je postavljen na Rajićevu dotadašnju funkciju.

Kao obrazloženje za otkaz profesoru Hajnalu navodi se neopravdano izostajanje sa rada u nekoliko navrata. Hajnal, međutim, u odgovoru na upozorenje pred otkaz navodi da je zbog velikog broja časova koje je imao, a u dogovoru sa studentima i zamenikom direktora, organizovao nastavu prema rasporedu koji je sam napravio, a ne prema zvaničnom rasporedu, da je sav nastavni plan ostvaren i da su studenti položili ispite, te da se niko od njih nije žalio.

Kako je još naveo, ovo nije bio slučaj samo sa njim, već i sa drugim nastavnicima.

Istorijat prekršaja

Ovo nisu jedini prekršaji koji su obeležili dugogodišnje Bunčićevo upravljanje Visokom školom u Subotici.

U decembru 2013. godine, Pokrajinski sekretarijat za finansije podneo je zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Bunčića zbog kršenja Zakona o budžetskom sistemu jer 2011. godine nije sproveo javnu nabavku materijala za obrazovanje u iznosu od oko 390.000 dinara, a naredne godine nabavku materijala i robe za održavanje zgrada i objekata u iznosu od oko 500.000 dinara.

Takođe, ne sačekavši da sredstva koja je odobrio Fond za kapitalna ulaganja AP Vojvodine legnu na račun, Visoka škola je 2009. i 2010. godine sopstvenim sredstvima platila  oko dva miliona dinara za izradu projekata izgradnje obdaništa i adaptacije škole.

Obdanište nije izgrađeno do danas, a ni škola nije adaptirana.

Ni to nije sve.

Pre dve godine Visoka škola je bez ikakvog postupka za 470.000 dinara prodala fizičkom licu garažu koja nije uknjižena i za koju škola nema vlasnički list.

Kako su naveli nadležni iz Visoke škole, vlasnički list ne poseduju jer je Visoka škola 1998. godine, kada je kupovala garažu, isplatila samo akontaciju.

To im nije smetalo da u kupoprodajnom ugovoru navedu da prodavac (Visoka škola) garantuje kupcu da na predmetnoj nepokretnosti nema nikakvih tereta, da treća lica nemaju nemaju nikakvih prava i potraživanja, te da je prodavac dužan da preda dokumentaciju koja se odnosi na pravo svojine za garažu.

U izveštaju Budžetske inspekcije prihod od prodaje garaže je evidentiran, ali nigde nije navedena zakonski osnov po kojem je ovaj prihod ostvaren.

Za sve ostale godišnje prihode i rashode u tom izveštaju se pojedinačno navodi na osnovu kog zakona i kog člana zakona je uknjižen prihod odnosno rashod.

(Novak Grujić, Pištaljka)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Aktivisti
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga