PEN centar: Gašenjem medija gase se svetla u Srbiji

"Uporedo sa ubrzanim gašenjem profesionalnih medija, pratimo kako narastaju i bujaju tabloidi i rijaliti formati"

21. sep 2017

Dramat gašenje Vranjskih i štrajk gla?u njihovog urednika i osniva?a Vukašina Obradovi?a u?inili su o?iglednim svakome ko ho?e da vidi tešku situaciju u kojoj se danas nalaze mediji u Srbiji, ali i njihovi ?itaoci, gledaoci i slušaoci, navodi se u saopštenju Srpskog PEN centra povodom stanja u medijima u Srbiji.

Srpski PEN centar sa zabrinutoš?u poziva srpsku javnost da se solidariše s profesionalnim medijima, njihovim novinarima i urednicima, zaposlenima i izdava?ima. Oni dodaju da slobodnog društva i kriti?ke i informisane javnosti ne može biti bez slobodnih i profesionalnih medija.

„Sa svakim ugašenim medijem gasi se po jedno svetlo u Srbiji. Gotovo svakog dana saznajemo da je neki medij u Srbiji ugašen. Gotovo svakog dana saznajemo da je neka gledana emisija nestala iz TV programa. Gotovo svakog dana saznajemo da neki relevantni autori više ne?e biti objavljivani u medijima ?ija je reputacija po?ivala upravo na toj saradnji“, navodi se u saopštenju.

Prema njihovim re?ima, umesto slobodnog informisanja, koje ?e biti u znaku razli?itih izvora i stavova, kao i dijaloga u kome ?e se predstavljati i uvažavati razlike, javnost je izložena beskrajnim i bespoštednim kampanjama. Spinovi i cenzura, kako isti?u, uništavaju poslednje tragove informisanosti.

„Mediji su ugroženi politi?kom i ekonomskom cenzurom iz koje, kao jedna od najopasnijih posledica, proisti?e autocenzura. Pritisci na profesionalne medije i progon novinara predstavljaju suštinsku opasnost za naše društvo. Uporedo sa ubrzanim gašenjem profesionalnih medija, pratimo kako narastaju i bujaju tabloidi i rijaliti formati prevazilaze?i sve granice civilizovane komunikacije i elementarne pristojnosti. Javnu scenu formulišu tabloidi ispunjeni aferama“, navode u PEN centru.

Kako se dalje navodi, ?itav niz televizija s nacionalnom frekvencijom pretvorio se u platformu za promociju rijalitija i sadržaja opasnih za svako pristojno društvo. Kultura je, kažu, izrazito marginalizovana u najve?em broju medija, a važne teme savremenog trenutka i našeg društva izgubile su prostor u medijima, ?ime se onemogu?ava dijalog o stvarima koje se ti?u svih nas.

„Televizije vrtoglavom brzinom menjaju ure?iva?ki koncept na osnovu koga su stekle nacionalnu frekvenciju kao javno dobro od posebnog zna?aja, ali se njihove frekvencije ne dovode u pitanje. Na taj na?in se podsti?e njihov besprimerni napad na osnove novinarske profesije, na prirodnu potrebu društva za uravnoteženim informacijama i na civilizacijsku potrebu za ljudskoš?u, ure?enoš?u i pristojnoš?u“, piše u saopštenju.

Srpski PEN centar podse?a da je neotu?ivo pravo gra?ana na slobodno informisanje i na dostupnost informacija. U demokratskom društvu nema vrednosti zbog kojih ova prava mogu biti uskra?ena, ocenjuje se na kraju saopštenja.

(Danas)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Razbibriga
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga