Pavlov: Nadležni organi da istraže slučaj Visoke poslovne škole strukovnih studija

Autonomija Visoke poslovne škole strukovnih studija Novi Sad bila je ozbiljno narušena postupanjem rukovodstva škole

20. apr 2016

Pokrajinski sekretar za nauku Vladimir Pavlov izjavio je danas da Dragica Tomić na zakonit način više nije direktorica Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu.

Pavlov je naveo da je ta odluka doneta na sednici Pokrajinske vlade 13. aprila i da je za vršioca dužnosti direktora te ustanove imenovan Patrik Drid, vanredni profesor na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu.

„Pozivam istražne organe i druge nadležne organe kojima smo se prethodnih godina obraćali kao Pokrajinska vlada, da istraže sve primedbe budžetske inspekcije, prosvetne inspekcije i na, kraju krajeva, krivične prijave koje smo podneli“, kazao je pokrajinski sekretar.

On je dodao da ga, uz puno uvažavanje nezavisnosti pravosudnih organa, osećaj za pravdu tera da apeluje da „slučaj“ ove visokoobrazovne ustanove dobije epilog.

Prema rečima Vladimira Pavlova, autonomija Visoke poslovne škole strukovnih studija Novi Sad bila je ozbiljno narušena postupanjem rukovodstva škole.

„Prilično je apsurdna situacija, ali se pokazalo da može sa državnim parama u državnoj zgradi da se izvode i lične egzibicije. Imate Savet koji je izabran tako što direktor formira  komisiju, koja zatim izabere članove Saveta, koji biraju direktora“, objasnio je Pavlov i rekao da se to mora menjati.

Vršilac dužnosti direktora škole Patrik Drid rekao je da je oko godinu dana bio član Saveta i nije bio u mogućnosti da se prihvati sistem tajnog glasanja pri izboru članova Saveta, kao i direktora.

„Moj osnovni zadatak je da se promeni Statut, da u njemu više ne postoji član koji glasi da direktor imenuje komisiju od tri člana, koja daje predlog sedam kandidata iz redova nastavnika i saradnika za članove Saveta škole, sekretar fakulteta isto to radi za nenastavno osoblje i javno se mora glasati, što je, na neki način, sumnjivo. Moj zadatak je da se tajno izabere Savet, i isto tako da se tajnim glasanjem Nastavnog veća da predlog za direktora, te da se tajnim glasanjem izabere novi direktor“, rekao je Drid.

U resornom sekretarijatu su naveli da je ta institucija nadležna za obavljanje redovnog inspekcijskog nadzora nad svim visokoobrazovnim ustanovama u Vojvodini.
„Inspektori su u toku 2013. i 2014. godine obavili dva redovna nadzora i tada su direktoru naložene mere koje se odnose na upis studenata isključivo do broja utvrđenog dozvolom za rad, sadržaj konkursa za izbor u zvanje nastavnika i saradnika u pogledu zakonskog roka na koji se vrši izbor i zasniva radni odnos, nastavnika u dopunskom radu, kompletiranje personalne dokumentacije i uslova za izbor saradnika u nastavi. Takođe, ovoj Školi je naloženo da dopune odredbe Statuta, koje se odnose na posebne uslove koje treba da ispunjava kandidat za direktora, saglasno Zakonu o visokom obrazovanju“, naveli su u sekretarijatu.

Budžetska inspekcija Pokrajinskog sekretarijata za finansije, dodaje se,takođe je obavila kontrolu i podnela je više zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka. „U 2013. godini, sredstva utrošena suprotno Zakonu o javnim nabavkama su bila u iznosu od 37.929.130,58 dinara. Za period od 1. januara 2011. do 31. decembra 2012. godine, sredstva utrošena suprotno Zakonu o javnim nabavkama su iznosila 132.956.873,92 dinara. Kontrola za period od 2008. do 2010. godine konstatovala je da je suprotno Zakonu o javnim nabavkama utrošeno 21.607.942,15 dinara“, navodi se u saopštenju.

Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, ističe se, uputio je zahtev za podnošenje krivične prijave Pokrajinskom javnom pravobranilaštvu, zbog krivičnog dela zloupotrebe službenog položaja Dragice Tomić, Radovana Tomića i Zorana Lazića, kao i članova Saveta koji su učestvovali u donošenju nezakonitih odluka. Pokrajinsko javno pravobranilaštvo je zahtev prosledilo Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu, navodi se.

U saopštenju se dodaje i da je, pored toga, uvidom u dokumentaciju o načinu izbora direktora Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu, Agencija za borbu protiv korupcije 11. marta 2016. godine donela rešenje u kome je izrekla meru preporuke za razrešenje sa javne funkcije direktorke Dragice Tomić.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Lovac
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga