- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Papuga: Nasilnički model ponašanja vlasti proizvodi i vršnjačko nasilje

?lanica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informati?ko društvo Skupštine Srbije Olena Papuga optužila je danas vlast za nasilni?ko ponašanje i ocenila da takav model ponašanja podsti?e nasilje u društvu, o ?emu svedo?i i nedavni slu?aj prebijanja u?enice u osnovnoj školi u Aran?elovcu.

“U takav model se ne uklapaju primeri iz svežije istorije: kada radnici obezbe?enja na strana?kim skupovima vladaju?e partije dave i šikaniraju novinare, kada ministar Gaši? uvredi novinarku a umesto sankcija dobije unapre?enje na bolju državnu poziciju, kada u svakoj prilici predstavnici vladaju?e partije vrše javno verbalno nasilje nad sagovornicima koji nisu njihovog partijskog opredeljenja spre?avaju?i ih da iznesu svoje mišljenje, kada se na ve?ini medija promovišu nasilje i druge vrste brutalnog ponašanja”, navela je Papuga u saopštenju za javnost.

Prema njenim re?ima, novi brutalni primer vršnja?kog nasilja u Aran?elovcu, posledica je izostajanja sankcija za nasilništvo u mnogobrojnim primerima i postavljanje naopakog modela ponašanja, koji je dominantan kod predstavnika vlasti i ima direktan i zna?ajan uticaj na porast nasilja u društvu.

Izostajanje sankcija za nasilništvo je tako?e poruka deci da je nasilje društveno prihvatljivo, tako da je izostanak lustracije još jedan teg na vagi koji ?e prevagnuti u korist nasilja. Nema potrebe da podse?amo da ratni huška?i iz devedesetih i dalje nisu prošli lustraciju, da se osloba?a?aju?e presude re?aju desni?arskim fašisti?kim pokretima i njihovim pripadnicima koji najdirektnije propagiraju nasilje i fašizam”, navela je Olena Papuga, koja je poslanica Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) u Skupštini Srbije.

Prema njenim re?ima, dok god se neprihvatljiv dominantni model ponašanja predstavnika vlasti ne promeni, to što je u novom sazivu po?eo sa radom Savet za prava deteta Vlade Srbije, koji se obavezao da ?e doneti Nacrt strategije o prevenciji i zaštiti dece od nasilja, ne?e imati pravog efekta.

“Da se ne bismo bavili samo posledicama ve? u?injenog vršnja?kog nasilja treba postaviti adekvatan model ponašanja i promovisati ga kao društveno prihvatljiv”, poru?ila je Olena Papuga.

Ona je podsetila da se danas obeležava Svetski dan borbe protiv antisemitizma i fašizma.

“Na taj dan se prvenstveno obra?amo predstavnicima vlasti, a zatim i ostalim faktorima društvenog života sa porukom da nasilje ra?a nasilje i da se uzdržavanjem od nasilja i fašizacije u društvu krene i u borbu protiv vršnja?kog nasilja”, kazala je Olena Papuga.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!