Otvoreno pismo Vukašina Obradovića Poreskoj upravi

"Redakcija je bila tri puta obijana, moj auto je dva puta oštećen, a pretnje su upućivane mojim kolegama, meni i mojoj porodici"

20. sep 2017

Osniva? nedeljnika „Vranjske“ Vukašin Obradovi?, koji ju bolnici zbog štrajka gla?u zbog gašenja tog lista, uputio je danas direktorki filijale Poreske uprave u Vranju Sla?ani Stojanovi pismo u kojem je naveo da firma od osnivanja posluje u skladu sa zakonom i transparentno i upitao da li je objavljivanje intervjua sa bivšim direktorom te filijale pre tri meseca razlog inspekcijskih kontrola.

U pismu koje je dostavljeno pisarnici tog poreskog organa, Obradovi? je naveo da je u februaru „Vranjskim“ izdato uverenje da nema neizmirenih obaveza a da je u avgustu po?eo inspekcijski nadzor primene propisa iz oblasti radnih odnosa i ugovora o radu.

Nekadašnji predsednik Nezavisnog udruženja npvinara Srbije je dodao da je po?etkom septembra, istog dana kada je izdat nalog, nedeljnik „Vranjske“ posetila inspekcija Poreske uprave da kontroliše poreze i doprinose i da se u dokumentu navodi da „Vranjske“ nisu obaveštene o toj poseti jer „postoje razlozi za neodložno postupanje i bojazan da bi obaveštavanje umanjilo ostvarenje cilja poreske kontrole“, dok na odgovaraju?em mestu u nalogu ti razlozi nisu navedeni.

„Zabrinjava me što su su po objavljivanju intervjua sa bivšim direktorom Poreske uprave, Filijala Vranje pre tri meseca, novinari redakcije dobili neformalne informacije da ?e Vranjske biti podvrgnute inspekcijskoj kontroli u narednom periodu sa zadatkom da na?u nedostatke koje bi kompromitovale poslovanje ‘Vranjskih'“, naveo je on.

Obradovi? je upitao na osnovu ?ega je Poreska uprava procenila da postoji potreba za „neodložno postupanje“ i koja je to „bojazan da bi obaveštenje umanjilo ostvarenje cilja poreske kontrole“, kao i da li je ikada poreska uprave odbila da izda potvrdu tom listu zbog neizmirenih poreskih obaveza.

„Zbog ?ega se meni, kao vlasniku i direktoru ‘Vranjskih’, ve? skoro dve godine odbija polovina plate na osnovu toga što je Poreska uprava ra?unala dobit preduze?a, na koji je pla?en porez, kao moj li?ni prihod? Skre?em pažnju da je na dividende za 2013. pla?en porez na prihod od kapitala. Dokaz o tome da sam prijavio i platio porez na dohodak gra?ana za 2013. godini su odluke Vranjskih o isplati dela dobiti i poreske prijave poreskoj upravi o obra?unatom i pla?enom porezu na prihode od kapitala koje Poreska uprava u Vranju poseduje. Da li je u Srbiji dozvoljeno dvostruko oporezivanje ili obra?unavanje razli?itih kategorija poreza na istu šifru osnove i da li je razlog za ovakvo rešenje to što službenici Poreske uprave Vranje nisu uspeli da me prona?u iako izme?u naše dve zgrade nema ni desetak metara?“, upitao je on.

Obradovi? je rekao da su „Vranjske“ postojale 23 godine i da su novinari uprkos pritiscima koje su trpeli nastavljali da rade svoj posao poštuju?i profesionalne standarde i Eti?ki kodeks novinara Srbije i da u poslednjih par godina predstavnici lokalni vlasti nisu tražili demanti, niti su Vranjske bile tužene zbog svog izveštavanja.

„Od svog osnivanja 1994. godine, ‘Vranjske’ trpe razli?ite vrste pretnji i pritisaka. Redakcija je bila tri puta obijana, moj auto je dva puta ošte?en, a pretnje su upu?ivane mojim kolegama, meni i mojoj porodici. Slu?ajevi obijanja, kra?e i ošte?enja imovine nikada nisu rasvetljeni, a ve?ina pretnji nije istražena…“, naveo je osniva? tog ugašenog lista.

Obradovi? je naveo da o?ekuje brzi odgovor na ta pitanja i da ?e nalazi inspekcijskog nadzora isklju?iti svaku sumnju da je re? o pritisku i selektivnoj primeni zakona.

NUNS: Zdravstveno stanje Vukašina Obradovi?a jutros stabilno

Zdravstveno stanje glavnog i odgovornog urednika i direktora nedeljnika „Vranjske“ Vukašina Obradovi?a jutros je stabilno, saopštilo je Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS).

Obradovi? je proteklu no? proveo u lokalnom Domu zdravlja pod stalnim nadzorom lekara, podsetio je NUNS.

Usledi?e pregledi i analize zbog ?ega ?e Obradovi? i danas ostati u zdravstvenoj ustanovi u koju je ga je kasno sino?, nakon što mu je pozlilo, smestila ekipa Hitne pomo?i, navelo je to staleško udruženje.

Lekari su ga pregledali i zaklju?ili da mu je potrebna bolni?ka nega kao i dodatni pregledi, što je on prihvatio, dodao je NUNS.

Obradovi? je ju?e po?eo štrajk gla?u u redakciji, nakon što su „Vranjske“ ugašene ju?e, posle 23 godine postojanja.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Lovac
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga