Ostavljanje bez prijave rođenja izlaže Rome na Balkanu opasnosti apatridije

Izveštaj otkriva teške posledice po život Roma od ratova i raspada SFRJ, sistemske diskriminacije i isključivanja

26. okt 2017

Neposedovanje dokumenata ima izuzetne negativne posledice na živote hiljade Roma u državama Zapadnog Balkana i u Ukrajini, navedeno je u izveštaju organizacija Evropskog centra za prava Roma (ERRC), Instituta za pitanja apatridije i inkluziju (ISI) i Evropske mreže za pitanja apatridije (ENS).

Nevladina organizacija Praxis je saopštila da se države u regionu pozivaju da usmere pažnju na Rome koji su bez državljanstva i da olakšaju proceduru prijave rodjenja koja Romima otežava pristup dokumentima bez kojih ne mogu da dokažu identitet i državljanstvo.

„Naglašeno je da ostavljanje romske dece bez izvoda iz mati?ne knjige rodjenih vodi ka njihovom odrastanju i životu bez državljanstva. Usled toga, hiljade Roma se suo?avaju s teško?ama u pristupu klju?nim uslugama i pravima, poput obrazovanja, zdravstvene zaštite i stanovanja“, navedeno je u saopštenju.

Izveštaj otkriva teške posledice po život Roma od ratova i raspada SFRJ, sistemske diskriminacije i isklju?ivanja.

„Naro?ito je otežan položaj onih koji nisu mogli da dokažu državljanstvo. Romi koji su bili primorani da napuste svoje domove tokom rata, ?esto bez ikakvih dokumenata, po povratku su se suo?ili sa komplikovanim procedurama i brojnim teško?ama prilikom pokušaja da pribave dokumente. Pored toga, institucionalna diskriminacija i rasizam, koji su zabeleženi u nekim od država obuhva?enim istraživanjem, stvorili su prepreke koje Romima otežavaju pristup osnovnim pravima“, navedeno je u saopštenju.

Dodaje se da istraživanje ukazuje i na pozitivne i uspešne primere saradnje civilnog sektora sa državom u cilju olakšavanja procedura upisa u mati?ne knjige rodjenih, otklanjanja nedostataka u zakonodavstvu i podizanja svesti o važnosti rešavanja ovog problema.

Kako se navodi, ti napori pokazuju da se problem apatridije može rešiti proaktivnim pristupom i u skladu sa preporukama koje su iznete u zveštaju.

Izveštaj poziva Evropsku komisiju da problem apatridije i diskriminacije prema Romima prepozna kao prioritetno pitanje u postupku pregovaranja za ?lanstvo u Evropskoj uniji.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Lovac
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga