Opštine i gradovi nenamenski troše novac namenjen za zaštitu životne sredine

"Takva praksa može negativno da se odrazi na proces pristupanja Srbije EU"

18. sep 2017

Opštine i gradovi sve više nenamenski troše novac koj je namenjen za finansiranje zaštite životne sredine, pa su tako u 2015. godini nenamenski potrošili oko 29 miliona evra, a ve? u 2016. godini 52 miliona evra, pokazalo je istraživanje Ekološkog centra Stanište i Centra za evropske politike.

“Istraživanje je pokazalo da je odmah po donošenju Zakona o budžetskom sistemu 2015. godine, kojim je ukinut namenski karakter sredstvima od naknada za zaštitu životne sredine, koja se sada mogu koristiti i za druge svrhe, 46 gradova i opština planiralo da na životnu sredinu potroši manje novca nego što je naplatilo na osnovu lokalne naknade za zaštitu životne sredine, a u 2016. godini taj broj se pove?ao na 54 opštine i grada”, preneo je rezultate istraživanja sajt Reciklaža.

Dodaje se da je o?igledno da su lokalne samouprave brzo po?ele da koriste zakonsku mogu?nost koriš?enja sredstava za druge namene i tako dodatno smanjile ulaganja u životnu sredinu, što zna?i da u lokalnim samoupravama finansiranje zaštite životne sredine dobija sve manji zna?aj.

Navodi se da takva praksa u lokalnim samoupravama može negativno da se odrazi na proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji, s obzirom na veliki obim nadležnosti na lokalnom nivou i obaveza koje Srbija ima u pogledu uskla?ivanja sa visokim standardima EU u oblasti zaštite životne sredine.

Detalji istraživanja mogu se pro?itati na slede?em linku.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Udružena mladost
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga