- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Opozicione stranke podržavaju predlog da OEBS prati izbore u Beogradu

Predstavnici opozicionih stranaka od kojih su Pokret slobodnih gra?ana i Narodna stranka tražili da zajedno upute zahtev da misija OEBS prati predstoje?e lokalne izbore u Beogradu, ocenili su danas da me?unarodna posmatra?ka misija može da ima zna?ajnu ulogu u obezbe?ivanju izbornih uslova.

Potpredsednica Demokratske stranke Tamara Tripi? rekla je agenciji Beta da podržava dolazak posmatra?ke misije OEBS-a navode?i da je poljuljano poverenje u sam izborni proces.

„Poverenje u sam izborni proces je poljuljano zbog razli?itih nezakonitih radnji i manipulacija izbornom voljom gra?ana tokom prethodnih izbornih ciklusa kojom je rukovodila Srpska napredna stranka. Zbog toga je od izuzetne važnosti da OEBS bude prisutan, a poverenje gra?ana u legitimitet izbora ponovo uspostavljeno“, rekla je Tamara Tripi?.

Ona je podsetila da zakon predvi?a mogu?nost prisustva me?unarodnih posmatra?a i da je neophodno iskoristiti tu mogu?nost na predstoje?im izborima zbog sumnji u regularnost koje ve? sada postoje.

„Kako bismo na vreme, u skladu s predizbornim propisima, prijavili svoje posmatra?e, Demokratska stranka je u potpunosti spremna da stupi u direktan kontakt sa OEBS-om i da im i na taj na?in prenese važnost njihove posmatra?ke misije za slobodne i fer izbore u Srbiji. Kroz istoriju smo više puta zvali ovu organizaciju kako bi zaštitili volju gra?ana, te ?emo isto u?initi i ovoga puta“, rekla je Tamara Tripi?.

Navela je da veruje da ?e misija OEBS, pored efikasne mreže kontrole koju ?e uspostaviti na svim bira?kim mestima, dodatno ohrabriti gra?ane da na slobodan i demokratski na?in glasaju u skladu sa svojim uverenjima.

Poslanik Pokreta Dosta je bilo Dušan Pavlovi? rekao je da se taj pokret slaže da je kontrola izbornih uslova jedan od najve?ih problema sa izbornim procesom i da je velika odgovornost na me?unarodnoj zajednici, pogotovo na telima koja kontrolišu ili donose sud i procenu izbora.

On je, me?utim, naveo da u velikom broju slu?ajeva kršenja izbornih pravila me?unarodna zajednica ipak nije reagovala i „pravila se da to kršenje ne postoji“.

Pavlovi? je naveo da ?e DJB ?e razmotriti dopis Narodne stranke i PSG, i odgovoriti im do sutra.

Funkcioner Socijaldemokratske stranke Konstantin Samofalov kazao je agenciji Beta da SDS neprekidno poziva opoziciju na dogovor o izbornim uslovima, bez kojih nema fer i poštene izborne trke.

„Bez poštenih izbora nema ni demokratije ni slobode. Shodno tome smo od po?etka, kao stranka, zastupali i pomenuti zahtev za posmatra?e OEBS-a“, rekao je Samofalov.

Poslanica Nove stranke Marinika Tepi? rekla je da joj je drago što su se pojedine organizacije osvestile i shvatile apel Nove stranke koji postoji još od marta ove godine – pre predsedni?kih izbora, da se obrate OEBS-u da izborne procese u Srbiji prate u punom kapacitetu.

Ona je podsetila da je OEBS za predsedni?ke izbore imao posmatra?e samo u Republi?koj izbornoj komisiji, ali ne i na bira?kim mestima, i navela da ima indicija da postoji sli?na namera i za predstoje?e izbore.

„Nije tajna da je OEBS ignorisao pra?enje predsedni?kih izbora, s obzirom da nije bio u punom kapacitetu, a postoji indicija da je ista namera da i za predstoje?e izbore ne budu u punom kapacitetu“, rekla je Marinika Tepi? agenciji Beta.

Ona je dodala da bi OEBS trebalo da prati izbore u celosti i bez apela, ali da je i apel ipak dobra odluka.

Lider Levice Srbije Borko Stefanovi? rekao je da podržava zahtev da posmtara?ka Misija OEBS nadzire izbore za Skupštinu grada Beograda i da treba u?initi sve da se postigne bar minimum za održavanje fer i poštenih izbora.

„Me?unarodni posmatra?i su samo deo šireg spiska da se to obezbedi“, istakao je Stefanovi? i dodao da je za fer i poštene izbore neophodno ure?enje bira?kih spiskova, ali i „otvaranje medija“ za predstavnike opozicije.

Pokret za preokret je u saopštenju naveo da je neophodno da posmatra?ka misija OEBS-a u punom kapacitetu nadzire predstoje?e izbore i da u vezi s tim mora da postoji saglasnost svih koji pripadaju istinskoj opoziciji.

„Borba za poštene izbore je u samom vrhu prioriteta za koje se Pokret  zalaže od osnivanja. Zloupotrebe izborne volje gra?ana, kupovina glasova, manipulacije, kršenje izbornih pravila i sli?ne pojave koje su obeležile prethodne izborne cikluse u Srbiji ne smeju se ponovo dozvoliti“, isti?u iz tog pokreta.

Šef Dveri Boško Obradovi? rekao je da su Dveri dobile dopis od Narodne stranke i PSG i da ?e Predsedništvo stranke zauzeti vrlo jasan stav o tome na sutrašnjoj sednici.

Predsednici Narodne stranke i Pokreta slobodnih gra?ana, Vuk Jeremi? i Saša Jankovi?, predložili su liderima sedam opozicionih partija da zajedno upute zahtev predstavnicima vlasti da predstoje?e beogradske izbore nadzire puna posmatra?ka misija OEBS-a.

Pismo je upu?eno Demokratskoj stranci, Socijaldemokratskoj stranci, Srpskom pokretu Dveri, Novoj stranci, Pokretu Dosta je bilo, Pokretu za preokret i Levici Srbije.

(Beta) 

Podelite ovu stranicu!