Ombudsman: Zakonski urediti položaj koordinatora za romska pitanja

Predrasude, stereotipi, neposredna i posredna, sistemska, kolektivna i individualna diskriminacija Roma

02. nov 2015

Institucija Pokrajinskog ombudsmana preporučila je da se Zakon o lokalnoj samoupravi dopuni članom kojim bi bilo propisano uvođenje koordinatora za romska pitanja u lokalnim samoupravama u kojima Romi čine više od pet odsto stanovništva.

Institucija ombudsmana je u “Analizi položaja koordinatora za romska pitanja u jedinicama lokalne samouprave u AP Vojvodini” preporučila da u lokalnim samoupravama u kojima Romi čine manje od pet odsto od ukupnog broja stanovnika uspostavljanje koordinatora za romska pitanja predstavlja mogućnost, a ne obavezu.

Uloga koordinatora za romska pitanja je da pruža stručnu i tehničku pomoć u unapređenju položaja romske nacionalne manjine.

Ta institucija postoji i danas u pojedinim lokalnim samoupravama, ali uloga i položaj koordinatora nije uređena zakonima niti podzakonskim aktima Srbije.

Institucija Pokrajinskog ombudsmana je u analizi navela da je, u odnosu na Rome, uz brojne predrasude i stereotipe u javnosti, prisutna i neposredna i posredna, sistemska, kolektivna i individualna diskriminacija.

Ona se u radu pojedinih organa jedinica lokalne samouprave, ustanova, javnih službi i drugih nosilaca javnih ovlašćenja vrši kako činjenjem, tako i nečinjenjem, piše u analizi.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Hleba i igara
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga