Ombudsman: Neprihvatljiva preporuka o transformaciji RTV-a

Ombudsman je u izveštaju naveo da je takva preporuka koja se tiče RTV-a neprihvatljiva i sa stanovišta očuvanja nivoa informisanja na jezicima manjinskih nacionalnih zajednica u Vojvodini. Podseća se da RTV emituje radio programe na ukupno sedam jezika, a televizijski program na čak deset.

14. sep 2010

Pokrajinski ombudsman ocenio je kao “više nego problematičnu i neprihvatljivu” preporuku da Radiotelevizija Vojvodine (RTV) treba da promeni svoj status i da, umesto pokrajinskog javnog servisa, postane deo novog sistema regionalnih radio i TV emitera.

Ombudsman je u izveštaju “Manjinski mediji u Vojvodini” podsetio da se takvo rešenje nudi u Medijskoj studiji sa preporukama, koju je za potrebe Ministarstva kulture izradila grupa međunarodnih stručnjaka.

U toku je stručna javna rasprava o Medijskoj studiji sa preporukama, nakon koje treba da se izradi medijska strategija Srbije.

Ombudsman je u izveštaju naveo da je takva preporuka koja se tiče RTV-a neprihvatljiva i sa stanovišta očuvanja nivoa informisanja na jezicima manjinskih nacionalnih zajednica u Vojvodini.

Podseća se da RTV emituje radio programe na ukupno sedam jezika, a televizijski program na čak deset.

U izveštaju se navodi da je potrebno unaprediti kvalitet informisanja preko pokrajinskog javnog servisa, kao i da je potrebno obezbediti uslove kako bi RTV u budućnosti u većoj meri mogao da zadovolji potrebe interkulturalne komunikacije u višenacionalnoj Vojvodini.

Ombudsman je ocenio da broj obraćanja zaposlenih u medijima na manjinskim jezicima svedoči o tome da je položaj tih medija nezavidan. Precizira se da su ombudsmanu predstavke podnosili predstavnici štampanih i elektronskih medija na mađarskom, romskom, slovačkom i ukrajinskom jeziku. 

“Najčešće je reč o nedostatku materijalnih sredstava, loše sprovedenoj privatizaciji, neraščišćenim odnosima oko osnivačkih prava ili nesuglasicama unutar nacionalnih saveta”, piše u izveštaju.

Dodaje se da u pojedinim medijima zaposleni mesecima ne dobijaju plate, a odnedavno nemaju ni zdravstvenu zaštitu, pošto im nisu plaćeni doprinosi za zdravstveno osiguranje, što se pravda opštom besparicom.

Navodi se da je bilo i pokušaja uvođenja cenzure u dnevnom listu “Mađar so”, ali je  posle oštrih reakcija stručne javnosti i pokrajinskog ombudsmana, Nacionalni savet  Mađara, kao osnivač, odustao od uvođenja posebnog regulatornog tela koje bi kontrolisalo sadržinu tekstova koji se objavljuju u listu.

Ombudsman je ocenio i da je potrebno usaglasiti Zakon o javnom informisanju, Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, te Zakon o savetima nacionalnih manjina i to u delu koji se odnosi na osnivačka prava.

“Neophodno je precizirati da li država može biti osnivač medija, odnosno ko može biti osnivač medija, i u tom smislu predložiti izmene navedenih zakona”, piše u izveštaju.

Ocenjuje se da je potrebno razraditi institucionalni mehanizam koji omogućuje stabilno finansiranje i opstanak manjinskih medija, sa jasnim kriterijumima.

Kompletan tekst izveštaja “Manjinski mediji u Vojvodini” moguće je pronaći na internetskoj stranici http://www.ombudsmanapv.org/Dokumenti/2010/Manjinski_mediji_u_Vojvodini.pdf

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Setva
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga